Wednesday, October 1, 2014

Wafanyabiashara wengi hukumbwa na changamoto nyingi katika uendeshaji wa shughuli zao za biashara. Changamoto hizi ndizo zinaweza pia kuwa utofauti wa biashara zinazokua na zile zinazokufa.

Makala hii inachambua mambo muhimu ambayo huwa ni mzigo mzito kwa wajasiriamali hata kufikia hatua ya kuathiri biashara zao, na pia makala hii inaonyesha baadhi ya njia za kukabiliana na changamoto hizo.

1. Mtaji

Kikwazo hiki hujitokeza katika mitazamo mitatu, kwanza wakati wa kutaka kuanzisha biashara, pili wakati biashara imeshaanza ila fedha hazitoshi kuendesha vema, na tatu pale mfanyabiashara anapokusudia kupanua biashara yake. Ili kukabiliana na kikwazo cha mtaji yafuatayo yanaweza kusaidia:

Kuanza biashara kidogo kidogo: Hii namaanisha kuwa kufikiria namna ambazo unaweza kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo na wakati huo huo ukafanya kwa ufanisi. Hii inaweza kwa kuchunguza kwa umakini gharama zisizo za lazima, mambo ambayo unaweza fanya wewe mwenyewe au kusaidia na watu wengine bila kuajiri, pia chunguza aina ya bidhaa ambazo kweli ni za lazima kuanza nazo. Kutunza taarifa za biashara yako kwa ufasaha na kuwa na muundo bora wa uongozi, hii itakusaidia kuwa kutimiza masharti ya benki, na wadau mbalimbali wa sekta ya fedha ambao wanaweza kukuongezea mtaji.

Zingatia pia kuwa na mali zisizohamishika, na pia kuna na mahusiano mazuri na wadau mbalimbali kwani wao wanaweza kuwa vyanzo vya kukupatia mtaji.

2. Muundo wa biashara

Hili limekuwa ni tatizo kwa watu wengi hususani wafanyabiashara wadogo na wa kati. Ni tatizo zaidi kwa kuwa wafanyabiashara wenyewe wengi hawaoni kama ni tatizo, wakitoa visingizio kuwa eti uendeshaji wao wa biashara ndio muundo bora zaidi . Hapa nazungumzia kuwa na biashara ambayo haina mgawanyiko wa majukumu, haina mchanganuo wa biashara, haina utunzaji sahihi wa taarifa, na wala haifuati taratibu za kisheria kama usajili, kuwasilisha taarifa za fedha , kulipa kodi, kuwa na akaunti benki, n.k. Hili ni tatizo kwa kuwa biashara hizo hazijaandaliwa kukua, na hata zinapofanikiwa kukua zinakumbana na ugumu wa kuwa endelevu. Hivyo kuleta ugumu wa kuongeza mtaji kupitia mikopo ya benki na asasi nyingine, ugumu wa kuendeshwa kitaalamu zaidi kwani madaraka yameshikiliwa na mtu mmoja, na ugumu wa kupanua fursa za kibishara kama vile kushirikiana na biashara kubwa zaidi , kushiriki katika kuomba Tenda, n.k.

Na mbaya zaidi inapotokea mmiliki au mmoja wa wamiliki kufariki au kushindwa kuendelea kuendesha biashara, biashara huyumba na hatimaye kufa kwakuwa hakukuwa na muundo unaoeleweka wa uendeshaji wa biashara husika.

Kama haufahamu jinsi ya kuunda muundo imara wa biashara yako, mtafute mtu anayeweza akufanyie kazi hiyo, au jifunze ili uweze kufahamu namna ya kuweka muundo vema. Heshimu taaluma za watu, na omba ushauri inapobidi. Fanya bidii uzungukwe na wafanyakazi unaowaamini na wenye uzoefu na ujuzi wa kile wanachokifanya. Jifunze mambo mengi zaidi kuhusu usimamizi wa biashara, na kuwa macho na changamoto unazokumbana nazo kwani hizo zinakupa mafundisho ya kuboresha biashara yako.

3. Usimamizi wa wafanyakazi

Mambo magumu yanayojitokeza katika usimamizi wa wafanyakazi ni wafanyakazi kukosa uaminifu na kuwa na ufanisi wa chini ya kiwango. Usipoangalia utapata hasara, na hata kupoteza wateja kwani wateja kwa ujumla huja kufuata bidhaa na huduma zako ambazo zinatolewa na hao wafanyakazi.

Kuna namna kadhaa za kupambana na tatizo hili. Hatua ya kwanza ni wewe mwenyewe kujenga muundo mzuri wa biashara yako ikiwa pamoja na mpango bora wa kifedha ili uweze kulipa wafanyakazi kwa kiwango cha kuridhisha. Ukishakuwa na mpango mzuri wa kifedha maana yake utaweza pia kuajiri watu wanaokidhi kiwango cha kazi unachotaka wafanye, na sio basi tuu ili mradi watu. Kingine unachoweza kufanya ni kuweka muundo maalum wa utendaji katika biashara yako ili kila mfanyakazi afahamu majukumu yake, anaripoti kwa nani, anahitajika kufanya nini, na kwa kiwango gani. Fungua mianya ya mawasiliano ili kujua matatizo wanayokumbana nayo watendaji wako.

Zaidi sana hakikisha watendaji wanao ujuzi na vifaa vinavyoendana na kazi wafanyayo na ufanisi unaotakikana.

Tumia muda kujua tabia za watu unaotaka kuwaajiri, na endelea kuwa karibu nao na kujifunza kuhusu wao ili uweze kujua namna ya kuwachochea pia utendaji wao. Je, unafanya nini kuwachochea waonyeshe bidii na ubunifu. Je, unaruhusu ubunifu ? Je unawaheshimu na kuwathamini watendaji wako ?

4. Ubia

Mara nyingi imekuwa ni ngumu kwa watu wengi kufanya biashara kwa kushirikiana na watu wengine, hususani katika hatua za mwanzo za uanzishwaji wa biashara. Vikwazo vinavyojitokeza katika kufanya ubia na watu wengine ni vingi kama vile : Kutokupata watu waaminifu, Kupata watu wasio na moyo wa kujitolea kufanya shughuli za biashara yenu, kupata watu wanaokuwa wagumu kujitolea mtaji wa kutosha kufanya biashara yenu, na zaidi sana, kupata watu wasio na mwelekeo au mtazamo wa mbali wa kijasiriamali, yaani wao wanawaza faida ya haraka haraka, na kwamba kwao biashara ni sehemu ya kuingiza fedha ya ziada tuu ya leo au kesho.

Usiwe na haraka ya kufanya ubia na mtu, msome tabia yake vema. Jifunze pia kuhusu mtazamo wake wa maisha, na biashara, fahamu kuhusu familia yake na majukumu yake ya kijamii. Kisha pima uone kama majukumu yake, tabia yake, mtazamo wake , na imani yake vinaendana na biashara mnayotaka kuanzisha au malengo na mtazamo wako wa baadae wa biashara husika. Chunguza vyote kwa umakini, na usijidanganye, kumbuka dalili ya mvua ni mawingu, waweza jua mapema kama mtu atakuwa mshirika bora kwako mapema kabla hamjaanza kufanya biashara pamoja.

Usichanganye urafiki, udugu au kujuana kwa namna nyingine na biashara yako. Anaweza kweli kuwa rafiki mzuri kwako, lakini biashara yenu inahitaji mtaji wa kutosha na kujituma kwa mhusika, kitu ambacho huyo rafiki yako hatoweza kufanya kutokana na majukumu yake ya kifamilia.

5. Ushindani wa kibiashara

Kikwazo hiki kinajitokeza kwa namna nyingi ikiwa ni pamoja na uwezekano mkubwa wa kuigwa na watu wengine. Ni kawaida watu kutaka kuiga kama ufanyavyo hasa pale unapoonekana kufanikiwa. Kikwazo hiki hujitokeza pia katika namna ya bidhaa mpya zinazokuja kuwa mbadala wa bidhaa yako, na hata kuwa katika bei ya chini zaidi. Kumbuka siku hizi wateja wengi wana mianya mingi ya kupata taarifa za bidhaa mbalimbali na bei zake toka kwa wauzaji mbalimbali. Hivyo kufanya biashara kwa mazoea tuu kwakuwa una 'jina' kubwa haitoshi.

Jifunze kusoma alama za nyakati, kwa kufuatilia habari zaidi zinazohusiana na aina ya biashara unayofanya, wafahamu wapinzani wako vema, soma taarifa pia za mambo ya kijamii, kimataifa, siasa na hata burudani, vyote hivi vinaweza kukupa mwelekeo wa mambo katika jamii hivyo kujituma zaidi na wewe kubadilika. Kujifunza kwako kuhusu wapinzani au wafanyabiashara wengine hakutokuwa na maana kama hautokuwa na muundo imara wa uendeshaji wa biashara yako, na pia ukaboresha ufanisi wako siku hadi siku.

Pia jitahidi kujenga uwezo wa kuitofautisha biashara yako na biashara nyingine , na kuwa na kitu cha kipekee ambacho wengi hawawezi kuiga, na hata kama wataiga, hawatoweza kufikia kiwango chako.

Tunakutakia mafanikio makubwa kupitia biashara yako.

TUPO PAMOJA.

Makala hii imeandikwa na Geofrey Mwakatika, Unaweza kutembelea blog yake Geofrey Mwakatika kujifunza zaidi.

kitabu-kava-tangazo432

Mambo Matano Yanayokwamisha Ukuaji Wa Biashara Na Jinsi Ya Kukabiliana Nayo.

Wafanyabiashara wengi hukumbwa na changamoto nyingi katika uendeshaji wa shughuli zao za biashara. Changamoto hizi ndizo zinaweza pia kuwa utofauti wa biashara zinazokua na zile zinazokufa.

Makala hii inachambua mambo muhimu ambayo huwa ni mzigo mzito kwa wajasiriamali hata kufikia hatua ya kuathiri biashara zao, na pia makala hii inaonyesha baadhi ya njia za kukabiliana na changamoto hizo.

1. Mtaji

Kikwazo hiki hujitokeza katika mitazamo mitatu, kwanza wakati wa kutaka kuanzisha biashara, pili wakati biashara imeshaanza ila fedha hazitoshi kuendesha vema, na tatu pale mfanyabiashara anapokusudia kupanua biashara yake. Ili kukabiliana na kikwazo cha mtaji yafuatayo yanaweza kusaidia:

Kuanza biashara kidogo kidogo: Hii namaanisha kuwa kufikiria namna ambazo unaweza kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo na wakati huo huo ukafanya kwa ufanisi. Hii inaweza kwa kuchunguza kwa umakini gharama zisizo za lazima, mambo ambayo unaweza fanya wewe mwenyewe au kusaidia na watu wengine bila kuajiri, pia chunguza aina ya bidhaa ambazo kweli ni za lazima kuanza nazo. Kutunza taarifa za biashara yako kwa ufasaha na kuwa na muundo bora wa uongozi, hii itakusaidia kuwa kutimiza masharti ya benki, na wadau mbalimbali wa sekta ya fedha ambao wanaweza kukuongezea mtaji.

Zingatia pia kuwa na mali zisizohamishika, na pia kuna na mahusiano mazuri na wadau mbalimbali kwani wao wanaweza kuwa vyanzo vya kukupatia mtaji.

2. Muundo wa biashara

Hili limekuwa ni tatizo kwa watu wengi hususani wafanyabiashara wadogo na wa kati. Ni tatizo zaidi kwa kuwa wafanyabiashara wenyewe wengi hawaoni kama ni tatizo, wakitoa visingizio kuwa eti uendeshaji wao wa biashara ndio muundo bora zaidi . Hapa nazungumzia kuwa na biashara ambayo haina mgawanyiko wa majukumu, haina mchanganuo wa biashara, haina utunzaji sahihi wa taarifa, na wala haifuati taratibu za kisheria kama usajili, kuwasilisha taarifa za fedha , kulipa kodi, kuwa na akaunti benki, n.k. Hili ni tatizo kwa kuwa biashara hizo hazijaandaliwa kukua, na hata zinapofanikiwa kukua zinakumbana na ugumu wa kuwa endelevu. Hivyo kuleta ugumu wa kuongeza mtaji kupitia mikopo ya benki na asasi nyingine, ugumu wa kuendeshwa kitaalamu zaidi kwani madaraka yameshikiliwa na mtu mmoja, na ugumu wa kupanua fursa za kibishara kama vile kushirikiana na biashara kubwa zaidi , kushiriki katika kuomba Tenda, n.k.

Na mbaya zaidi inapotokea mmiliki au mmoja wa wamiliki kufariki au kushindwa kuendelea kuendesha biashara, biashara huyumba na hatimaye kufa kwakuwa hakukuwa na muundo unaoeleweka wa uendeshaji wa biashara husika.

Kama haufahamu jinsi ya kuunda muundo imara wa biashara yako, mtafute mtu anayeweza akufanyie kazi hiyo, au jifunze ili uweze kufahamu namna ya kuweka muundo vema. Heshimu taaluma za watu, na omba ushauri inapobidi. Fanya bidii uzungukwe na wafanyakazi unaowaamini na wenye uzoefu na ujuzi wa kile wanachokifanya. Jifunze mambo mengi zaidi kuhusu usimamizi wa biashara, na kuwa macho na changamoto unazokumbana nazo kwani hizo zinakupa mafundisho ya kuboresha biashara yako.

3. Usimamizi wa wafanyakazi

Mambo magumu yanayojitokeza katika usimamizi wa wafanyakazi ni wafanyakazi kukosa uaminifu na kuwa na ufanisi wa chini ya kiwango. Usipoangalia utapata hasara, na hata kupoteza wateja kwani wateja kwa ujumla huja kufuata bidhaa na huduma zako ambazo zinatolewa na hao wafanyakazi.

Kuna namna kadhaa za kupambana na tatizo hili. Hatua ya kwanza ni wewe mwenyewe kujenga muundo mzuri wa biashara yako ikiwa pamoja na mpango bora wa kifedha ili uweze kulipa wafanyakazi kwa kiwango cha kuridhisha. Ukishakuwa na mpango mzuri wa kifedha maana yake utaweza pia kuajiri watu wanaokidhi kiwango cha kazi unachotaka wafanye, na sio basi tuu ili mradi watu. Kingine unachoweza kufanya ni kuweka muundo maalum wa utendaji katika biashara yako ili kila mfanyakazi afahamu majukumu yake, anaripoti kwa nani, anahitajika kufanya nini, na kwa kiwango gani. Fungua mianya ya mawasiliano ili kujua matatizo wanayokumbana nayo watendaji wako.

Zaidi sana hakikisha watendaji wanao ujuzi na vifaa vinavyoendana na kazi wafanyayo na ufanisi unaotakikana.

Tumia muda kujua tabia za watu unaotaka kuwaajiri, na endelea kuwa karibu nao na kujifunza kuhusu wao ili uweze kujua namna ya kuwachochea pia utendaji wao. Je, unafanya nini kuwachochea waonyeshe bidii na ubunifu. Je, unaruhusu ubunifu ? Je unawaheshimu na kuwathamini watendaji wako ?

4. Ubia

Mara nyingi imekuwa ni ngumu kwa watu wengi kufanya biashara kwa kushirikiana na watu wengine, hususani katika hatua za mwanzo za uanzishwaji wa biashara. Vikwazo vinavyojitokeza katika kufanya ubia na watu wengine ni vingi kama vile : Kutokupata watu waaminifu, Kupata watu wasio na moyo wa kujitolea kufanya shughuli za biashara yenu, kupata watu wanaokuwa wagumu kujitolea mtaji wa kutosha kufanya biashara yenu, na zaidi sana, kupata watu wasio na mwelekeo au mtazamo wa mbali wa kijasiriamali, yaani wao wanawaza faida ya haraka haraka, na kwamba kwao biashara ni sehemu ya kuingiza fedha ya ziada tuu ya leo au kesho.

Usiwe na haraka ya kufanya ubia na mtu, msome tabia yake vema. Jifunze pia kuhusu mtazamo wake wa maisha, na biashara, fahamu kuhusu familia yake na majukumu yake ya kijamii. Kisha pima uone kama majukumu yake, tabia yake, mtazamo wake , na imani yake vinaendana na biashara mnayotaka kuanzisha au malengo na mtazamo wako wa baadae wa biashara husika. Chunguza vyote kwa umakini, na usijidanganye, kumbuka dalili ya mvua ni mawingu, waweza jua mapema kama mtu atakuwa mshirika bora kwako mapema kabla hamjaanza kufanya biashara pamoja.

Usichanganye urafiki, udugu au kujuana kwa namna nyingine na biashara yako. Anaweza kweli kuwa rafiki mzuri kwako, lakini biashara yenu inahitaji mtaji wa kutosha na kujituma kwa mhusika, kitu ambacho huyo rafiki yako hatoweza kufanya kutokana na majukumu yake ya kifamilia.

5. Ushindani wa kibiashara

Kikwazo hiki kinajitokeza kwa namna nyingi ikiwa ni pamoja na uwezekano mkubwa wa kuigwa na watu wengine. Ni kawaida watu kutaka kuiga kama ufanyavyo hasa pale unapoonekana kufanikiwa. Kikwazo hiki hujitokeza pia katika namna ya bidhaa mpya zinazokuja kuwa mbadala wa bidhaa yako, na hata kuwa katika bei ya chini zaidi. Kumbuka siku hizi wateja wengi wana mianya mingi ya kupata taarifa za bidhaa mbalimbali na bei zake toka kwa wauzaji mbalimbali. Hivyo kufanya biashara kwa mazoea tuu kwakuwa una 'jina' kubwa haitoshi.

Jifunze kusoma alama za nyakati, kwa kufuatilia habari zaidi zinazohusiana na aina ya biashara unayofanya, wafahamu wapinzani wako vema, soma taarifa pia za mambo ya kijamii, kimataifa, siasa na hata burudani, vyote hivi vinaweza kukupa mwelekeo wa mambo katika jamii hivyo kujituma zaidi na wewe kubadilika. Kujifunza kwako kuhusu wapinzani au wafanyabiashara wengine hakutokuwa na maana kama hautokuwa na muundo imara wa uendeshaji wa biashara yako, na pia ukaboresha ufanisi wako siku hadi siku.

Pia jitahidi kujenga uwezo wa kuitofautisha biashara yako na biashara nyingine , na kuwa na kitu cha kipekee ambacho wengi hawawezi kuiga, na hata kama wataiga, hawatoweza kufikia kiwango chako.

Tunakutakia mafanikio makubwa kupitia biashara yako.

TUPO PAMOJA.

Makala hii imeandikwa na Geofrey Mwakatika, Unaweza kutembelea blog yake Geofrey Mwakatika kujifunza zaidi.

kitabu-kava-tangazo432

Posted at Wednesday, October 01, 2014 |  by Makirita Amani

Umesoma na kuhitimu vizuri ila umetafuta kazi bila ya mafanikio yoyote.

Unafanyakazi sana lakini huoni maendeleo yoyote zaidi ya kusukuma siku na kulipa madeni.

Umefanya biashara kwa muda sasa aliki huoni biashara yako ikikua zaidi ya kupata tu hela ya kula.

Umejitahidi kubadili na kuboresha maisha yako lakini huoni mafanikio yoyote.

Hizi ni baadhi ya hali ambazo unaweza kuwa unazipitia au umewahi kuzipitia katika wakati mmoja kwenye maisha yako.

Kutokana na hali hizi zinazofanya maisha yako kuwa magumu unaweza kuwa umeshamlaumu kila mtu unayeweza kumfikiria.

Umeilaumu serikali kwa kukusomesha ila ikashindwa kukupatia kazi.

Unamlaumu bosi wako kwa kukosa utu na kushindwa kukulipa kile unachostahili ili maisha yako yawe bora.

Unalaumu uchumi, msimu, mamlaka za serikali kwenye kushindwa kupata mafanikio kwenye biashara zako.

Au unalaumu wazazi wako kwa namna fulani walivyochangia hapo ulipo.

Swali ni je, tokea umeanza kulaumu watu au vitu hivyo umepata suluhisho gani?

Ni kweli kwamba una matatizo mengi yanayoendelea kwenye maisha yako na kwenye kazi au biashara zako. Lakini tokea umeanza kulaumu umepata syluhisho gani? Miaka mitano iliyopita ulikuwa unalaumu hivyo hivyo kuhusu kazi yako lakini mpaka leo bado unaifanya na hakuna malalamiko makubwa.

Kitu Kimoja Unachokosa.

Kuna kitu kimoja unachokosa ndio maana unashindwa kupata mbinu nzuri za kuondoka kwenye matatizo yako. Kwa kukosa kitu hiki unajikuta ukiamini kwamba unachoweza kufanya wewe ni kulalamika tu na hivyo kuzidi kujiweka kwenye hali mbaya.

Kitu kikubwa unachokosa ni MAARIFA. Unakosa maarifa mapya na mengi ya kuweza kukutoa hapo ulipo. Kumbuka mameno haya; watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukosefu wa maarifa ndio chanzo kikubwa cha wewe kuendelea kuteseka na maisha haya.

Umesoma ila umekosa kazi, tatizo huna maarifa ya kujiajiri na kutengeneza ajira nyingi zaidi. Umefanya kazi kwa muda mrefu sasa lakini haikuridhishi, tatizo huna maarifa ya kukufanya uwe bora zaidi au ujiajiri.

Maarifa ninayozungumzia hapa sio lazima yawe yale ambayo umesomea au kufanyia kazi, kuna vitu kama nidhamu binafsi, elimu ya fedha na hata kujihamasisha pale mambo yanapokuwa magumu.

Ni muhimu sana wewe kupata maarifa haya ambayo yatakutoa hapo ulipo.

Unaweza kupata wapi maarifa haya.

Kuna sehemu nyingi za wewe kupata maarifa lakini kuna sehemu moja ambayo unaweza kupata maarifa ya kiwango cha juu sana. Na hii ni KISIMA CHA MAARIFA. Kwenye KISIMA utapata maarifa ya biashara na ujasiriamali, tabia za mafanikio, mbinu za mafanikio makubwa, uchambuzi wa vitabu na hata vitabu mbalimbali.

Kupitia KISIMA CHA MAARIFA utaanza kuona mwanga wa kule unakotazamia kufikia na utaweza kujifunza na kuhamasika ili kuelekea kwenye njia hiyo.

Kupata maelezo ya JINSI YA KUJIUNGA NA KISIMA CHA MAARIFA bonyeza maandishi hayo.

Chukua nafasi ya kujiunga na KISIMA CHA MAARIFA leo na hutajutia maamuzi yako, tena kwa kiasi kikubwa utajilaumu kwa nini ulichelewa kujiunga.

Napenda sana wewe ufanikiwe kwa sababu najua ukifanikiwa na jirani yako nae atafanikiwa na hii itasambaa mwisho wa siku tutakuwa tumesaidia taifa zima kufanikiwa. Hii ndio sababu nimewekeza nguvu nyingi kwenye KISIMA CHA MAARIFA na kutoa mbinu zote zinazotumiwa na watu waliofanikiwa sana duniani. Usikose mbinu hizi ambazo zitabadili kabisa maisha yako.

Nakutakia kila la kheri katika safari yako ya kufikia mafanikio.

TUKO PAMOJA.

P.S Ukijiunga na KISIMA leo utapata makala za siku 30 za mafanikio, uchambuzi wa kitabu cha RICH DAD POOR DAD na wiki ijayo tutaanza uchambuzi wa kitabu THE RICHEST MAN IN BABYLON. Pia utajifunza jinsi ya kujijengea nidhamu binafsi ambayo ndio msingi mkuu wa mafanikio.

Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA ufaidi hayo yote ambayo yatakusaidia sana.

kitabu-kava-tangazo432

Hiki Ndio Kitu Kimoja Unachokosa Ili Kufanikiwa Na Hivi Ndivyo Utakavyokipata.

Umesoma na kuhitimu vizuri ila umetafuta kazi bila ya mafanikio yoyote.

Unafanyakazi sana lakini huoni maendeleo yoyote zaidi ya kusukuma siku na kulipa madeni.

Umefanya biashara kwa muda sasa aliki huoni biashara yako ikikua zaidi ya kupata tu hela ya kula.

Umejitahidi kubadili na kuboresha maisha yako lakini huoni mafanikio yoyote.

Hizi ni baadhi ya hali ambazo unaweza kuwa unazipitia au umewahi kuzipitia katika wakati mmoja kwenye maisha yako.

Kutokana na hali hizi zinazofanya maisha yako kuwa magumu unaweza kuwa umeshamlaumu kila mtu unayeweza kumfikiria.

Umeilaumu serikali kwa kukusomesha ila ikashindwa kukupatia kazi.

Unamlaumu bosi wako kwa kukosa utu na kushindwa kukulipa kile unachostahili ili maisha yako yawe bora.

Unalaumu uchumi, msimu, mamlaka za serikali kwenye kushindwa kupata mafanikio kwenye biashara zako.

Au unalaumu wazazi wako kwa namna fulani walivyochangia hapo ulipo.

Swali ni je, tokea umeanza kulaumu watu au vitu hivyo umepata suluhisho gani?

Ni kweli kwamba una matatizo mengi yanayoendelea kwenye maisha yako na kwenye kazi au biashara zako. Lakini tokea umeanza kulaumu umepata syluhisho gani? Miaka mitano iliyopita ulikuwa unalaumu hivyo hivyo kuhusu kazi yako lakini mpaka leo bado unaifanya na hakuna malalamiko makubwa.

Kitu Kimoja Unachokosa.

Kuna kitu kimoja unachokosa ndio maana unashindwa kupata mbinu nzuri za kuondoka kwenye matatizo yako. Kwa kukosa kitu hiki unajikuta ukiamini kwamba unachoweza kufanya wewe ni kulalamika tu na hivyo kuzidi kujiweka kwenye hali mbaya.

Kitu kikubwa unachokosa ni MAARIFA. Unakosa maarifa mapya na mengi ya kuweza kukutoa hapo ulipo. Kumbuka mameno haya; watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukosefu wa maarifa ndio chanzo kikubwa cha wewe kuendelea kuteseka na maisha haya.

Umesoma ila umekosa kazi, tatizo huna maarifa ya kujiajiri na kutengeneza ajira nyingi zaidi. Umefanya kazi kwa muda mrefu sasa lakini haikuridhishi, tatizo huna maarifa ya kukufanya uwe bora zaidi au ujiajiri.

Maarifa ninayozungumzia hapa sio lazima yawe yale ambayo umesomea au kufanyia kazi, kuna vitu kama nidhamu binafsi, elimu ya fedha na hata kujihamasisha pale mambo yanapokuwa magumu.

Ni muhimu sana wewe kupata maarifa haya ambayo yatakutoa hapo ulipo.

Unaweza kupata wapi maarifa haya.

Kuna sehemu nyingi za wewe kupata maarifa lakini kuna sehemu moja ambayo unaweza kupata maarifa ya kiwango cha juu sana. Na hii ni KISIMA CHA MAARIFA. Kwenye KISIMA utapata maarifa ya biashara na ujasiriamali, tabia za mafanikio, mbinu za mafanikio makubwa, uchambuzi wa vitabu na hata vitabu mbalimbali.

Kupitia KISIMA CHA MAARIFA utaanza kuona mwanga wa kule unakotazamia kufikia na utaweza kujifunza na kuhamasika ili kuelekea kwenye njia hiyo.

Kupata maelezo ya JINSI YA KUJIUNGA NA KISIMA CHA MAARIFA bonyeza maandishi hayo.

Chukua nafasi ya kujiunga na KISIMA CHA MAARIFA leo na hutajutia maamuzi yako, tena kwa kiasi kikubwa utajilaumu kwa nini ulichelewa kujiunga.

Napenda sana wewe ufanikiwe kwa sababu najua ukifanikiwa na jirani yako nae atafanikiwa na hii itasambaa mwisho wa siku tutakuwa tumesaidia taifa zima kufanikiwa. Hii ndio sababu nimewekeza nguvu nyingi kwenye KISIMA CHA MAARIFA na kutoa mbinu zote zinazotumiwa na watu waliofanikiwa sana duniani. Usikose mbinu hizi ambazo zitabadili kabisa maisha yako.

Nakutakia kila la kheri katika safari yako ya kufikia mafanikio.

TUKO PAMOJA.

P.S Ukijiunga na KISIMA leo utapata makala za siku 30 za mafanikio, uchambuzi wa kitabu cha RICH DAD POOR DAD na wiki ijayo tutaanza uchambuzi wa kitabu THE RICHEST MAN IN BABYLON. Pia utajifunza jinsi ya kujijengea nidhamu binafsi ambayo ndio msingi mkuu wa mafanikio.

Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA ufaidi hayo yote ambayo yatakusaidia sana.

kitabu-kava-tangazo432

Posted at Wednesday, October 01, 2014 |  by Makirita Amani

Tuesday, September 30, 2014

Kanuni ambayo huwezi kuipinga na hata ukijaribu kuipinga, haiwezi kufutika, ni ile ya kwamba, kile ambacho mawazo yanaweza kukifikiri, yanaweza kukiumba pia. Hii ni kanuni inayoyafanya kazi katika maisha yako kila siku na kuleta matokeo yoyote yale kwa kile unachokifikiria na kukizingatia sana kila wakati uwe unakitaka au hukitaki .  Ni kwa vipi kanuni hii inafanya kazi?
 
Chochote ambacho mawazo yako ya kawaida yanakiona, yanakiamini na kukihisi, huchukuliwa na kupelekwa kwenye mawazo ya kina, ambayo ndiyo yanayowezesha mambo yote kuwa au kufanyika. Hata sala zetu huwa zinafanyiwa kazi kwenye mawazo ya kina.

Mawazo ya kina yanapopokea taarifa kutoka kwenye kufikiri kwako, huanza kufanyia kazi kile unachofikiri katika hali halisi. Mawazo ya kina kwa kawaida huwa hayajali yamepokea taarifa ya namna gani, yanachojua ni kufanyia kazi taarifa iliyopekelewa iwe mbaya au nzuri. Ni mawazo ambayo hayana akili, hayahoji kitu bali yanafanyia kazi taarifa tu unazozipeleka kwenye ubongo wako.

Kwa hiyo, unapofikiria unaweza, utaweza kweli na itafanyika, pia kama unafikiria huwezi kufanya kitu katika maisha yako na kuleta mabadiliko ni kweli kabisa hautaweza, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Lakini, kwa bahati mbaya kufikiri kwa kuamini tu peke yake hakutoshi, bila kufanyia kazi unachofikiria na kukiamini.

  
 
Ni lazima ufanyie kazi unachokifikiria ili uweze kuleta matokeo makubwa na kuvuna utajiri wa kutosha kupitia ubongo wako. Unaweza ukaona kama ajabu vile, lakini hili halina ubishi mawazo yako ya kina yana nguvu kubwa sana ya kuzalisha chochote unachokitaka. Kila mmoja wetu angejua namna ya kuyatumia vizuri mawazo haya dunia isingekuwa hapa ilipo.
Kwa kupitia mawazo haya ya kina unaweza ukavuta mafanikio unayoyataka iwe pesa, fursa au ‘bahati’ kama wengi wanavyofikiri, ili mradi tu ujue namna gani unavyoweza kuyatumia mawazo hayo na kukuletea mafanikio makubwa katika maisha yako. Unaweza ukawa unajiuliza utatumia vipi ubongo wako au mawazo ya kina kukuletea mafanikio unayoyataka?

Hicho ni kitu rahisi sana, ili uweze kujenga utajiri unaoutaka kupitia ubongo wako kitu muhimu unachotakiwa kufanya na kikakuletea matunda ya haraka ni kuielekeza akili yako kwa mambo unayoyataka yakutokee kwenye maisha yako na si vinginevyo. Ukiweza kufanya zoezi hili dogo tu utapa kile unachokihitaji katika maisha yako. 
( Unaweza Ukasoma Pia Kanuni Ya Kupata Kile Unachokihitaji Katika Maisha Yako )

Je, katika maisha yako unaielekeza akili yako kwenye mambo gani? Ni jambo la muhimu sana kujua jinsi unavyoitumia akili yako. Ukweli ni kwamba, unapojifunza mbinu sahihi za kuitumia akili yako, unakuwa upo kwenye nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko ambavyo unavyofikiri.

Iwapo utaielekeza na kuifundisha akili yako itazame na kufanikisha malengo yako uliyojiwekea, basi ni wazi kabisa kwamba utajiweka mahali ambapo mafanikio yanapatikana kwako. Kinyume chake ni kupoteza fursa zote za mafanikio zilizoko mbele yako.

Ili kufanikisha hili, Unapaswa kuhakikisha kwamba, akili yako inatazama matokeo ya jumla na ya mwisho yanayohusiana na malengo yako uliyojiwekea. Kama lengo lako ni kutengeneza kiasi cha shilingi laki saba ndani ya wiki mbili, hakikisha hizo pesa uwe unaziona kama vile tayari unazo.

Pia kama lengo lako ni kujenga nyumba hakikisha hiyo nyumba unaiona kwenye ubongo wako na uwe unapiga picha kama unaishi vile kwenye nyumba hiyo na kuna kila kitu unachokihitaji ndani yake. Hayo ndiyo matokeo ya jumla yanayohusiana na malengo yako, unaweza ukaona kama ujinga hivi lakini ndio kanuni inafanya kazi. 

Unapotazama matokeo ya jumla kuna kuwa kunakufanya uchukue hatua muhimu na madhubuti za kuhakikisha kwamba, unakamilisha malengo na majukumu uliyojiwekea. Na vilevile unaposhindwa kuyatazama matokeo hayo ya mwisho, inakuwa ni rahisi kwako kuyumba na kuacha kutekeleza malengo yako pale unapokabiliana na changamoto.

Ni wazi kabisa kuwa, iwapo utashindwa kuielekeza akili yako vizuri kwa mambo unayoyataka, mawazo yako hayo ya kina hayataweza kukutengenezea fursa au utajiri unaoutaka katika maisha yako. Matokeo yake utajikuta umeishia mahali ambapo hupataki katika maisha na kujikuta ni mtu wa kulaumu.

Ni vizuri kuifundisha akili yako, ili iweze kukupeleka kule unakotaka kwenda kimaisha. Akili yako inaweza ikafananishwa na dereva wa gari. Hivyo, unao wajibu wa kuipa maelekezo sahihi na hatimaye mawazo yako ya kina yatafuata maelekezo hayo kwa kuibua na kutengeneza fursa mbalimbali za mafanikio kwako.

Kama utafikiri kwa usahihi na kuielekeza akili yako kwenye malengo yako, huna sababu ya kutokuwa tajiri. Kikubwa, jifunze kumudu mawazo yako kwa kuwaza tu, yale unayotaka yakutokee katika maisha yako na siyo yale ambaye huyataki. 
Acha fikra za kuamini eti kwamba kuwa maskini ni kuandikiwa, hakuna kitu kama hicho hizo ni fikra zinazokurudisha na kukwamisha sana. Kila mtu ana uwezo wa kuwa tajiri kama akitaka na kukubali kulipia gharama. 

Unatakiwa kuwa na dira ya mawazo sahihi ambayo unatakiwa uifate kila siku ili ufanikiwe. Unastahili kuwa tajiri acha kujiambia huwezi tena, kufanikiwa kwako ni lazima.  Acha kulia njaa kila siku na kulaumu, unaoutajiri mkubwa katika maisha yako sema hujijui tu.

Kama ni kupewa umepewa kila kitu ambacho kipo kwenye mawazo yako cha kukutoa sehemu moja na kukupeleka sehemu nyingine unayotaka. Kitu cha msingi, elewa namna ya kuyatumia hayo mawazo yako kukupatia chochote unachokihitaji. 

Hivyo ndivyo unavyoweza kutumia ubongo wako kukupatia utajiri unaoutaka. Nakitakia ushindi katika safari yako ya mafanikio, hakikisha  unaendelea kutembelea mtandao huu wa AMKA MTANZANIA kwa kujifunza mambo mengi mazuri kwa faida ya maisha yako.

DAIMA TUPO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.

IMANI NGWANGWALU-  0767048035/ingwangwalu@gmail.com
Hivi Ndivyo Unavyoweza Kutumia Ubongo Wako Kukupatia Utajiri Unaotaka.

Kanuni ambayo huwezi kuipinga na hata ukijaribu kuipinga, haiwezi kufutika, ni ile ya kwamba, kile ambacho mawazo yanaweza kukifikiri, yanaweza kukiumba pia. Hii ni kanuni inayoyafanya kazi katika maisha yako kila siku na kuleta matokeo yoyote yale kwa kile unachokifikiria na kukizingatia sana kila wakati uwe unakitaka au hukitaki .  Ni kwa vipi kanuni hii inafanya kazi?
 
Chochote ambacho mawazo yako ya kawaida yanakiona, yanakiamini na kukihisi, huchukuliwa na kupelekwa kwenye mawazo ya kina, ambayo ndiyo yanayowezesha mambo yote kuwa au kufanyika. Hata sala zetu huwa zinafanyiwa kazi kwenye mawazo ya kina.

Mawazo ya kina yanapopokea taarifa kutoka kwenye kufikiri kwako, huanza kufanyia kazi kile unachofikiri katika hali halisi. Mawazo ya kina kwa kawaida huwa hayajali yamepokea taarifa ya namna gani, yanachojua ni kufanyia kazi taarifa iliyopekelewa iwe mbaya au nzuri. Ni mawazo ambayo hayana akili, hayahoji kitu bali yanafanyia kazi taarifa tu unazozipeleka kwenye ubongo wako.

Kwa hiyo, unapofikiria unaweza, utaweza kweli na itafanyika, pia kama unafikiria huwezi kufanya kitu katika maisha yako na kuleta mabadiliko ni kweli kabisa hautaweza, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Lakini, kwa bahati mbaya kufikiri kwa kuamini tu peke yake hakutoshi, bila kufanyia kazi unachofikiria na kukiamini.

  
 
Ni lazima ufanyie kazi unachokifikiria ili uweze kuleta matokeo makubwa na kuvuna utajiri wa kutosha kupitia ubongo wako. Unaweza ukaona kama ajabu vile, lakini hili halina ubishi mawazo yako ya kina yana nguvu kubwa sana ya kuzalisha chochote unachokitaka. Kila mmoja wetu angejua namna ya kuyatumia vizuri mawazo haya dunia isingekuwa hapa ilipo.
Kwa kupitia mawazo haya ya kina unaweza ukavuta mafanikio unayoyataka iwe pesa, fursa au ‘bahati’ kama wengi wanavyofikiri, ili mradi tu ujue namna gani unavyoweza kuyatumia mawazo hayo na kukuletea mafanikio makubwa katika maisha yako. Unaweza ukawa unajiuliza utatumia vipi ubongo wako au mawazo ya kina kukuletea mafanikio unayoyataka?

Hicho ni kitu rahisi sana, ili uweze kujenga utajiri unaoutaka kupitia ubongo wako kitu muhimu unachotakiwa kufanya na kikakuletea matunda ya haraka ni kuielekeza akili yako kwa mambo unayoyataka yakutokee kwenye maisha yako na si vinginevyo. Ukiweza kufanya zoezi hili dogo tu utapa kile unachokihitaji katika maisha yako. 
( Unaweza Ukasoma Pia Kanuni Ya Kupata Kile Unachokihitaji Katika Maisha Yako )

Je, katika maisha yako unaielekeza akili yako kwenye mambo gani? Ni jambo la muhimu sana kujua jinsi unavyoitumia akili yako. Ukweli ni kwamba, unapojifunza mbinu sahihi za kuitumia akili yako, unakuwa upo kwenye nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko ambavyo unavyofikiri.

Iwapo utaielekeza na kuifundisha akili yako itazame na kufanikisha malengo yako uliyojiwekea, basi ni wazi kabisa kwamba utajiweka mahali ambapo mafanikio yanapatikana kwako. Kinyume chake ni kupoteza fursa zote za mafanikio zilizoko mbele yako.

Ili kufanikisha hili, Unapaswa kuhakikisha kwamba, akili yako inatazama matokeo ya jumla na ya mwisho yanayohusiana na malengo yako uliyojiwekea. Kama lengo lako ni kutengeneza kiasi cha shilingi laki saba ndani ya wiki mbili, hakikisha hizo pesa uwe unaziona kama vile tayari unazo.

Pia kama lengo lako ni kujenga nyumba hakikisha hiyo nyumba unaiona kwenye ubongo wako na uwe unapiga picha kama unaishi vile kwenye nyumba hiyo na kuna kila kitu unachokihitaji ndani yake. Hayo ndiyo matokeo ya jumla yanayohusiana na malengo yako, unaweza ukaona kama ujinga hivi lakini ndio kanuni inafanya kazi. 

Unapotazama matokeo ya jumla kuna kuwa kunakufanya uchukue hatua muhimu na madhubuti za kuhakikisha kwamba, unakamilisha malengo na majukumu uliyojiwekea. Na vilevile unaposhindwa kuyatazama matokeo hayo ya mwisho, inakuwa ni rahisi kwako kuyumba na kuacha kutekeleza malengo yako pale unapokabiliana na changamoto.

Ni wazi kabisa kuwa, iwapo utashindwa kuielekeza akili yako vizuri kwa mambo unayoyataka, mawazo yako hayo ya kina hayataweza kukutengenezea fursa au utajiri unaoutaka katika maisha yako. Matokeo yake utajikuta umeishia mahali ambapo hupataki katika maisha na kujikuta ni mtu wa kulaumu.

Ni vizuri kuifundisha akili yako, ili iweze kukupeleka kule unakotaka kwenda kimaisha. Akili yako inaweza ikafananishwa na dereva wa gari. Hivyo, unao wajibu wa kuipa maelekezo sahihi na hatimaye mawazo yako ya kina yatafuata maelekezo hayo kwa kuibua na kutengeneza fursa mbalimbali za mafanikio kwako.

Kama utafikiri kwa usahihi na kuielekeza akili yako kwenye malengo yako, huna sababu ya kutokuwa tajiri. Kikubwa, jifunze kumudu mawazo yako kwa kuwaza tu, yale unayotaka yakutokee katika maisha yako na siyo yale ambaye huyataki. 
Acha fikra za kuamini eti kwamba kuwa maskini ni kuandikiwa, hakuna kitu kama hicho hizo ni fikra zinazokurudisha na kukwamisha sana. Kila mtu ana uwezo wa kuwa tajiri kama akitaka na kukubali kulipia gharama. 

Unatakiwa kuwa na dira ya mawazo sahihi ambayo unatakiwa uifate kila siku ili ufanikiwe. Unastahili kuwa tajiri acha kujiambia huwezi tena, kufanikiwa kwako ni lazima.  Acha kulia njaa kila siku na kulaumu, unaoutajiri mkubwa katika maisha yako sema hujijui tu.

Kama ni kupewa umepewa kila kitu ambacho kipo kwenye mawazo yako cha kukutoa sehemu moja na kukupeleka sehemu nyingine unayotaka. Kitu cha msingi, elewa namna ya kuyatumia hayo mawazo yako kukupatia chochote unachokihitaji. 

Hivyo ndivyo unavyoweza kutumia ubongo wako kukupatia utajiri unaoutaka. Nakitakia ushindi katika safari yako ya mafanikio, hakikisha  unaendelea kutembelea mtandao huu wa AMKA MTANZANIA kwa kujifunza mambo mengi mazuri kwa faida ya maisha yako.

DAIMA TUPO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.

IMANI NGWANGWALU-  0767048035/ingwangwalu@gmail.com
Posted at Tuesday, September 30, 2014 |  by Imani Ngwangwalu

Monday, September 29, 2014

Katika kitu kimoja ambacho kila mmoja wetu anakitafuta kwenye maisha ni mafanikio. Haijalishi umeajiriwa, umejiajiri au unafanya biashara, unapenda siku zijazo uwe na mafanikio kuliko ulivyo leo. Unataka siku za mbeleni uwe na kipato kikubwa kuliko unachokipata sasa na pia unapenda mbeleni uwe na ushawishi mkubwa kuliko ulionao sasa.

Pamoja na kuwa kila mtu anapenda vitu hivyo bado ni wachache sana ambao wanafanya juhudi za dhati kufikia huko. Ndio namaanisha wewe unapenda kufikia mafanikio lakini hufanyi juhudi zozote za kukufikiasha kwenye hayo mafanikio. Au juhudi unazofanya hazina tija kwa wewe kubadilika.

Linapokuja swala la kufikia mafanikio makubwa, watu wengi hasa waajiriwa hufikiria kufanya kazi kwa bidii ndio suluhisho. Hivyo huongeza juhudi kwenye kazi na wakati mwingine kuchukua kazi ya ziada. Pamoja na yote haya bado mambo yanaendelea kuwa magumu. Tatizo ni nini?

Leo utajifunza mambo matatu muhimu unayotakiwa kujifunza ili uweze kufikia mafanikio kwa chochote unachofanya. Pia utapata AUDIO BOOKS zenye vitabu utakavyoweza kujifunzia mambo hayo matatu.

1. Jifunze jinsi ya kuuza(sales).

Kila mmoja wetu anauza, uwe umeajiriwa au unafanya biashara kuna kitu unauza. Kama umeajiriwa unauza muda wako na utaalamu wako kwa mwajiri wako. Kama unafanya biashara unauza bidhaa au huduma. Kama ni kiongozi au mwanasiasa unauza sera na mawazo yako. Kwa vyovyote vile unahitaji kujifunza jinsi ya kuuza muda, huduma, bidhaa na hata mawazo yako vizuri ili uweze kufanikiwa kupata kile unachotaka.

2. Jifunze mbinu za mawasiliano(communication skills).

Mawasiliano ni kitu cha msingi sana kwenye maisha yetu. Jinsi unavyozungumza na mtu ana kwa ana, kwenye simu na hata kutumia maandishi ina mchango mkubwa sana katika kumshawishi mtu huyo. Unaweza kumshawishi mtu yeyote hata awe mgumu kiasi gani kama utajifunza na kujua mbinu za mawasiliano bora.

3. Jifunze jinsi ya kukubaliana(negotiation).

Katika maisha ya kila siku, kwenye familia, kazi na hata biashara kuna wakati tunakuwa tunapishana mawazo na watu wengine. Lakini watu hawa ambao tunapishana nao mawazo ni muhimu sana kwetu ili kuweza kufikia mafanikio. Katika wakati kama huu unahitaji kujua mbinu za ushawishi na kukubaliana ili uweze kumshawishi mtu mliyepishana nae mawazo aweze kukubaliana na mawazo yako. Na pia wakati mwingine unatakiwa kuwa na makubaliano ambayo pande zote zitafaidika.

Hivyo ni vitu vitatu muhimu sana ambavyo kila mtu anatakiwa kujifunza ili kuweza kufikia mafanikio kwenye kitu chochote anachofanya.

Unawezaje kujifunza vitu hivi?

Kama nilivyosema, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hujawahi kufanya juhudi za makusudi za kujifunza vitu hivi muhimu. Leo utapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza vitu hivi muhimu.

Nimeandaa memory kadi yenye AUDIO BOOKS(vitabu vya kusikiliza) ambapo unaweza kujifunza vitu hivi kwa kusikiliza. Unaweza kutumia memory kadi hiyo kwenye simu, gari, kompyuta au kifaa chochote kinachokubali memori kadi. Memory Kadi hii ina ukubwa wa 4GB na ina vitabu 21.

VITABU VILIVYOPO KWENYE MEMORY CARD YA 3

1. Brian Tracy - Become a Sales Superstar

2. Brian Tracy - Effective Manager Series - Marketing

3. Brian Tracy - Psychology Of Selling

4. Effective and persuasive communication - Steven K. Scott

5. Jim Rohn - Building Your Network Marketing Business

6. Made for Success - Persuasive Selling and Power Negotiation

7. Magnetic Marketing [Tony Robbins, T Harv Eker, Robert Kiyosaki, Bob Proctor]

8. Personal MBA Business Crash Course

9. Robert Kiyosaki - Sales dogs 3 CDs

10. SalesBible

11. The Greatest Salesman in The World - Og Mandino

12. Think and Grow Rich

13. Tom Hopkins & Laura Laaman - The Certifiable Salesperson

14. Unlimited Selling Power by NLP

15. Zig Ziglar - Secrets of Closing the Sale

16. Zig Ziglar - Sell Your Way To The Top

17. Becoming a Person of Influence - John C Maxwell

18. Running With the Giants Unabridged - John C Maxwell

19. Tom Hopkins-Avoiding the 10 biggest sales and marketing mistakes

20. Zig Ziglar - keys to closing

21. Zig Ziglar-Today-the first day of the rest of your life

Jinsi ya kupata memory kadi hii.

Memory kadi hii yenye vitabu hivi itatolewa ndani ya wiki hii na gharama ya kadi ni tsh 30,000/=. Kama upo dar es salaam utapatiwa kadi yako na kama uko mkoani utaongeza tsh 5,000/= kwa ajili ya usafiri na utatumiwa kadi yako huko uliko. Kupata kadi hii tuma fedha tsh elfu 30 kwa waliko dar na tsh elfu 35 kwa walioko mikoani kisha utaandaliwa kadi yako na kupatiwa mwisho wa wiki hii. Mwisho wa kutuma fedha ili kuandaliwa kadi ni ijumaa tarehe 03/10/2014. Wahi nafasi hii ya kipekee ya kuongeza ujuzi wako ili kuweza kufikia mafanikio makubwa.

Kama ulikosa memory card za nyuma unaweza kuziangalia hapa na kutuma fedha ili uandaliwe. Kutuma fedha, mpesa tuma kwenye namba 0755953887, tigo pesa au airtel money tuma kwenye namba 0717396253.

Nakutakia kila la kheri katika kufikia mafanikio makubwa.

TUPO PAMOJA.

kitabu-kava-tangazo432

Mambo Matatu Ambayo Ni Muhimu Kila Mtu Kujifunza Na AUDIO BOOKS Za Kujifunzia.

Katika kitu kimoja ambacho kila mmoja wetu anakitafuta kwenye maisha ni mafanikio. Haijalishi umeajiriwa, umejiajiri au unafanya biashara, unapenda siku zijazo uwe na mafanikio kuliko ulivyo leo. Unataka siku za mbeleni uwe na kipato kikubwa kuliko unachokipata sasa na pia unapenda mbeleni uwe na ushawishi mkubwa kuliko ulionao sasa.

Pamoja na kuwa kila mtu anapenda vitu hivyo bado ni wachache sana ambao wanafanya juhudi za dhati kufikia huko. Ndio namaanisha wewe unapenda kufikia mafanikio lakini hufanyi juhudi zozote za kukufikiasha kwenye hayo mafanikio. Au juhudi unazofanya hazina tija kwa wewe kubadilika.

Linapokuja swala la kufikia mafanikio makubwa, watu wengi hasa waajiriwa hufikiria kufanya kazi kwa bidii ndio suluhisho. Hivyo huongeza juhudi kwenye kazi na wakati mwingine kuchukua kazi ya ziada. Pamoja na yote haya bado mambo yanaendelea kuwa magumu. Tatizo ni nini?

Leo utajifunza mambo matatu muhimu unayotakiwa kujifunza ili uweze kufikia mafanikio kwa chochote unachofanya. Pia utapata AUDIO BOOKS zenye vitabu utakavyoweza kujifunzia mambo hayo matatu.

1. Jifunze jinsi ya kuuza(sales).

Kila mmoja wetu anauza, uwe umeajiriwa au unafanya biashara kuna kitu unauza. Kama umeajiriwa unauza muda wako na utaalamu wako kwa mwajiri wako. Kama unafanya biashara unauza bidhaa au huduma. Kama ni kiongozi au mwanasiasa unauza sera na mawazo yako. Kwa vyovyote vile unahitaji kujifunza jinsi ya kuuza muda, huduma, bidhaa na hata mawazo yako vizuri ili uweze kufanikiwa kupata kile unachotaka.

2. Jifunze mbinu za mawasiliano(communication skills).

Mawasiliano ni kitu cha msingi sana kwenye maisha yetu. Jinsi unavyozungumza na mtu ana kwa ana, kwenye simu na hata kutumia maandishi ina mchango mkubwa sana katika kumshawishi mtu huyo. Unaweza kumshawishi mtu yeyote hata awe mgumu kiasi gani kama utajifunza na kujua mbinu za mawasiliano bora.

3. Jifunze jinsi ya kukubaliana(negotiation).

Katika maisha ya kila siku, kwenye familia, kazi na hata biashara kuna wakati tunakuwa tunapishana mawazo na watu wengine. Lakini watu hawa ambao tunapishana nao mawazo ni muhimu sana kwetu ili kuweza kufikia mafanikio. Katika wakati kama huu unahitaji kujua mbinu za ushawishi na kukubaliana ili uweze kumshawishi mtu mliyepishana nae mawazo aweze kukubaliana na mawazo yako. Na pia wakati mwingine unatakiwa kuwa na makubaliano ambayo pande zote zitafaidika.

Hivyo ni vitu vitatu muhimu sana ambavyo kila mtu anatakiwa kujifunza ili kuweza kufikia mafanikio kwenye kitu chochote anachofanya.

Unawezaje kujifunza vitu hivi?

Kama nilivyosema, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hujawahi kufanya juhudi za makusudi za kujifunza vitu hivi muhimu. Leo utapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza vitu hivi muhimu.

Nimeandaa memory kadi yenye AUDIO BOOKS(vitabu vya kusikiliza) ambapo unaweza kujifunza vitu hivi kwa kusikiliza. Unaweza kutumia memory kadi hiyo kwenye simu, gari, kompyuta au kifaa chochote kinachokubali memori kadi. Memory Kadi hii ina ukubwa wa 4GB na ina vitabu 21.

VITABU VILIVYOPO KWENYE MEMORY CARD YA 3

1. Brian Tracy - Become a Sales Superstar

2. Brian Tracy - Effective Manager Series - Marketing

3. Brian Tracy - Psychology Of Selling

4. Effective and persuasive communication - Steven K. Scott

5. Jim Rohn - Building Your Network Marketing Business

6. Made for Success - Persuasive Selling and Power Negotiation

7. Magnetic Marketing [Tony Robbins, T Harv Eker, Robert Kiyosaki, Bob Proctor]

8. Personal MBA Business Crash Course

9. Robert Kiyosaki - Sales dogs 3 CDs

10. SalesBible

11. The Greatest Salesman in The World - Og Mandino

12. Think and Grow Rich

13. Tom Hopkins & Laura Laaman - The Certifiable Salesperson

14. Unlimited Selling Power by NLP

15. Zig Ziglar - Secrets of Closing the Sale

16. Zig Ziglar - Sell Your Way To The Top

17. Becoming a Person of Influence - John C Maxwell

18. Running With the Giants Unabridged - John C Maxwell

19. Tom Hopkins-Avoiding the 10 biggest sales and marketing mistakes

20. Zig Ziglar - keys to closing

21. Zig Ziglar-Today-the first day of the rest of your life

Jinsi ya kupata memory kadi hii.

Memory kadi hii yenye vitabu hivi itatolewa ndani ya wiki hii na gharama ya kadi ni tsh 30,000/=. Kama upo dar es salaam utapatiwa kadi yako na kama uko mkoani utaongeza tsh 5,000/= kwa ajili ya usafiri na utatumiwa kadi yako huko uliko. Kupata kadi hii tuma fedha tsh elfu 30 kwa waliko dar na tsh elfu 35 kwa walioko mikoani kisha utaandaliwa kadi yako na kupatiwa mwisho wa wiki hii. Mwisho wa kutuma fedha ili kuandaliwa kadi ni ijumaa tarehe 03/10/2014. Wahi nafasi hii ya kipekee ya kuongeza ujuzi wako ili kuweza kufikia mafanikio makubwa.

Kama ulikosa memory card za nyuma unaweza kuziangalia hapa na kutuma fedha ili uandaliwe. Kutuma fedha, mpesa tuma kwenye namba 0755953887, tigo pesa au airtel money tuma kwenye namba 0717396253.

Nakutakia kila la kheri katika kufikia mafanikio makubwa.

TUPO PAMOJA.

kitabu-kava-tangazo432

Posted at Monday, September 29, 2014 |  by Makirita Amani

Friday, September 26, 2014

Elimu ni muhimu sana ili kuweza kupata utaalamu na kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye maisha. Katika baadhi ya taaluma ili uweze kufikia mafanikio makubwa ni muhimu uwe na elimu kubwa hasa ya chuo kikuu. Lakini pia bado kila mtu anaweza kufikia mafanikio makubwa hata kama hajapata elimu hii ya chuo kikuu. Kuna idadi kubwa sana ya watu waliofanikiwa lakini hawana elimu kubwa.

Leo tutaona ni jinsi gani unavyoweza kufikia mafanikio makubwa bila ya kujali kiwango chako cha elimu. Iwe una elimu ya darasa la saba, sekondari au hata chuo kikuu, una uhakika wa kufikia mafanikio makubwa kama utafanya yafuatayo;

1. Anza mapema.

Tafuta kitu unachopenda kukifanya na anza mapema kukifanya. Kipende sana kitu hiko na kifanye kwa moyo mmoja.Kuwa na shauku kubwa ya kufanikiwa kupitia kitu hiko na usikate tamaa au kuyumbishwa. Kumbuka kama unataka kufanikiwa usifanye kazi. Soma makala hiyo kujifunza zaidi.

2. Tafuta mtu wa kukuongoza(Mentor).

Katika kazi au biashara uliyochagua kufanya iwe una elimu au la tafuta mtu aliyefanikiwa kwenye fani hiyo ambaye unaweza kumuamini kisha mfanye awe anakuongoza. Mtu huyu ndiye atakayekupa ushauri na uzoefu kwa sababu alishapita unakopita wewe. Pia atakushika mkono wakati ambapo mambo yanakuwa magumu na unafikiria kukata tamaa.

3. Jifunze jinsi ya kuuza.

Haijalishi umeajiriwa au umejiajiri, unafanya kazi au unafanya biashara kila mmoja wetu ni muuzaji. Kama umeajiriwa unauza muda wako na utaalamu wako na kama ni mfanya biashara unauza bidhaa/huduma na pia unauza haiba yako, maneno yako na kadhalika. Wale ambao wanajua jinsi ya kuuza vizuri ndio wanaofanikiwa kwenye kila nyanja ya maisha. Hivyo jifunze mbinu za uuzaji(sales) ili uweze kujua njia bora ya kuuza kile unachouza.

4. Kuza mtandao wako.

Kumbuka haijalishi unajua nini, bali unamjua nani. Mafanikio ya sasa yanatokana na mahusiano na ushirikiano mzuri na watu. Kuza mtandao wako kutokana na kazi au biashara unayoifanya. Ni kupitia mtandao huo ndio utapata wateja na hata fursa zaidi zitakazokuwezesha kufikia mafanikio makubwa.

5. Soma sana.

Soma vitabu vingi sana kulingana na kile unachofanya. Uzuri wa dunia ya sasa vitabu vinapatikana kwa urahisi sana na vina elimu kubwa sana. Kama umekosa mtu wa kukushika mkono(mentor) basi vitabu vinaweza kuchukua hatua hiyo. Soma sana, sana, sana.

Ni vitabu vingapi unahitaji kusoma? Vitabu vingi sana, havina kikomo ila visipungue 500 katika wakati wote wa kazi au biashara yako.

6. Kuwa kiongozi.

Bila ya kujali kiwango chako cha elimu, jifunze tabia za uongozi na uwe kiongozi mzuri. Hii itakuwezesha kufikia mafanikio makubwa sana. Kama umejiajiri au unafanya biashara hii ni sifa moja itakayokuwezesha kutengeneza timu nzuri itakayokuletea mafanikio. Kama umeajiriwa hii ni sifa ambayo itakuwezesha kupanda cheo haraka na kushika nafasi za juu zitakazokuwezesha kufikia mafanikio.

7. Fanya kazi.

Pamoja na yote tuliyojadili mpaka sasa, kufanya kazi kwa juhudi na maarifa ndio msingi wa maendeleo. Watu wengi wamekuwa na dhana kwamba ukisoma sana hufanyi kazi ngumu, na hii ndio inasababisha watu wengi wanashindwa kufikia mafanikio. Pia watu walioajiriwa huamini muda wao wa kufanya kazi ni pale anapoingia na kutoka kazini tu, ndio maana nao wanachelewa sana kufikia mafanikio makubwa. Mpaka sasa sijaona mtu aliyefikia mafanikio makubwa ambaye hajafanya kazi sana, unahitaji kufanya kazi sana.

8. Jifunze jinsi ya kukubaliana(negotiate).

Hii ni sifa ambayo kila mtu anayetaka kufikia mafanikio ni muhimu kuwa nayo. Haijalishi ni kiwango gani cha elimu unacho, uwezo wa kujadili na kukubaliana na wengine utakuwezesha kupata fursa nzuri ambazo zitakufanya uweze kufikia mafanikio makubwa.

9. Tatua matatizo.

Kila mtu na kila jamii ina tatizo fulani ambalo bado halijatatuliwa. Ukiweza kutatua tatizo hilo, watu watakuwa tayari kukupa fedha ili kupata suluhisho la tatizo lao. Kujua na kutatua matatizo ya aina hii haihitaji uwe na degree, uwezo wako mkubwa wa kujifunza kutokana na mazingira yako ndio utakaokuwezesha kujua na kutatua matatizo hayo ya watu.

10. Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA.

Kama unavyojua, kukosa maarifa ndio chanzo cha matatizo mengi kwenye kazi, biashara, familia na hata maisha kwa ujumla. KISIMA CHA MAARIFA ni mtandao maalumu ambao utakupatia wewe maarifa ya kuweza kufikia mafanikio makubwa kwenye kile unachofanya na hata kwa maisha yako kwa ujumla. Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA ili uweze kuchota na kunufaika na maarifa haya. Bonyeza maandishi hayo yanayofuata KUJUA JINSI YA KUJIUNGA NA KISIMA CHA MAARIFA 

Usifikiri tena ya kwamba kwa kuwa hukupata elimu kubwa basi huwezi kufikia mafanikio makubwa. Mambo ya kufanya ndio hayo hapo, anza kuyafanyia kazi sasa na utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako.

Nakutakia kila la kheri katika kufikia mafanikio makubwa.

TUKO PAMOJA.

kitabu-kava-tangazo432

Hivi Ndivyo Unavyoweza Kufikia Mafanikio Bila Kujali Kiwango Chako Cha Elimu.

Elimu ni muhimu sana ili kuweza kupata utaalamu na kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye maisha. Katika baadhi ya taaluma ili uweze kufikia mafanikio makubwa ni muhimu uwe na elimu kubwa hasa ya chuo kikuu. Lakini pia bado kila mtu anaweza kufikia mafanikio makubwa hata kama hajapata elimu hii ya chuo kikuu. Kuna idadi kubwa sana ya watu waliofanikiwa lakini hawana elimu kubwa.

Leo tutaona ni jinsi gani unavyoweza kufikia mafanikio makubwa bila ya kujali kiwango chako cha elimu. Iwe una elimu ya darasa la saba, sekondari au hata chuo kikuu, una uhakika wa kufikia mafanikio makubwa kama utafanya yafuatayo;

1. Anza mapema.

Tafuta kitu unachopenda kukifanya na anza mapema kukifanya. Kipende sana kitu hiko na kifanye kwa moyo mmoja.Kuwa na shauku kubwa ya kufanikiwa kupitia kitu hiko na usikate tamaa au kuyumbishwa. Kumbuka kama unataka kufanikiwa usifanye kazi. Soma makala hiyo kujifunza zaidi.

2. Tafuta mtu wa kukuongoza(Mentor).

Katika kazi au biashara uliyochagua kufanya iwe una elimu au la tafuta mtu aliyefanikiwa kwenye fani hiyo ambaye unaweza kumuamini kisha mfanye awe anakuongoza. Mtu huyu ndiye atakayekupa ushauri na uzoefu kwa sababu alishapita unakopita wewe. Pia atakushika mkono wakati ambapo mambo yanakuwa magumu na unafikiria kukata tamaa.

3. Jifunze jinsi ya kuuza.

Haijalishi umeajiriwa au umejiajiri, unafanya kazi au unafanya biashara kila mmoja wetu ni muuzaji. Kama umeajiriwa unauza muda wako na utaalamu wako na kama ni mfanya biashara unauza bidhaa/huduma na pia unauza haiba yako, maneno yako na kadhalika. Wale ambao wanajua jinsi ya kuuza vizuri ndio wanaofanikiwa kwenye kila nyanja ya maisha. Hivyo jifunze mbinu za uuzaji(sales) ili uweze kujua njia bora ya kuuza kile unachouza.

4. Kuza mtandao wako.

Kumbuka haijalishi unajua nini, bali unamjua nani. Mafanikio ya sasa yanatokana na mahusiano na ushirikiano mzuri na watu. Kuza mtandao wako kutokana na kazi au biashara unayoifanya. Ni kupitia mtandao huo ndio utapata wateja na hata fursa zaidi zitakazokuwezesha kufikia mafanikio makubwa.

5. Soma sana.

Soma vitabu vingi sana kulingana na kile unachofanya. Uzuri wa dunia ya sasa vitabu vinapatikana kwa urahisi sana na vina elimu kubwa sana. Kama umekosa mtu wa kukushika mkono(mentor) basi vitabu vinaweza kuchukua hatua hiyo. Soma sana, sana, sana.

Ni vitabu vingapi unahitaji kusoma? Vitabu vingi sana, havina kikomo ila visipungue 500 katika wakati wote wa kazi au biashara yako.

6. Kuwa kiongozi.

Bila ya kujali kiwango chako cha elimu, jifunze tabia za uongozi na uwe kiongozi mzuri. Hii itakuwezesha kufikia mafanikio makubwa sana. Kama umejiajiri au unafanya biashara hii ni sifa moja itakayokuwezesha kutengeneza timu nzuri itakayokuletea mafanikio. Kama umeajiriwa hii ni sifa ambayo itakuwezesha kupanda cheo haraka na kushika nafasi za juu zitakazokuwezesha kufikia mafanikio.

7. Fanya kazi.

Pamoja na yote tuliyojadili mpaka sasa, kufanya kazi kwa juhudi na maarifa ndio msingi wa maendeleo. Watu wengi wamekuwa na dhana kwamba ukisoma sana hufanyi kazi ngumu, na hii ndio inasababisha watu wengi wanashindwa kufikia mafanikio. Pia watu walioajiriwa huamini muda wao wa kufanya kazi ni pale anapoingia na kutoka kazini tu, ndio maana nao wanachelewa sana kufikia mafanikio makubwa. Mpaka sasa sijaona mtu aliyefikia mafanikio makubwa ambaye hajafanya kazi sana, unahitaji kufanya kazi sana.

8. Jifunze jinsi ya kukubaliana(negotiate).

Hii ni sifa ambayo kila mtu anayetaka kufikia mafanikio ni muhimu kuwa nayo. Haijalishi ni kiwango gani cha elimu unacho, uwezo wa kujadili na kukubaliana na wengine utakuwezesha kupata fursa nzuri ambazo zitakufanya uweze kufikia mafanikio makubwa.

9. Tatua matatizo.

Kila mtu na kila jamii ina tatizo fulani ambalo bado halijatatuliwa. Ukiweza kutatua tatizo hilo, watu watakuwa tayari kukupa fedha ili kupata suluhisho la tatizo lao. Kujua na kutatua matatizo ya aina hii haihitaji uwe na degree, uwezo wako mkubwa wa kujifunza kutokana na mazingira yako ndio utakaokuwezesha kujua na kutatua matatizo hayo ya watu.

10. Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA.

Kama unavyojua, kukosa maarifa ndio chanzo cha matatizo mengi kwenye kazi, biashara, familia na hata maisha kwa ujumla. KISIMA CHA MAARIFA ni mtandao maalumu ambao utakupatia wewe maarifa ya kuweza kufikia mafanikio makubwa kwenye kile unachofanya na hata kwa maisha yako kwa ujumla. Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA ili uweze kuchota na kunufaika na maarifa haya. Bonyeza maandishi hayo yanayofuata KUJUA JINSI YA KUJIUNGA NA KISIMA CHA MAARIFA 

Usifikiri tena ya kwamba kwa kuwa hukupata elimu kubwa basi huwezi kufikia mafanikio makubwa. Mambo ya kufanya ndio hayo hapo, anza kuyafanyia kazi sasa na utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako.

Nakutakia kila la kheri katika kufikia mafanikio makubwa.

TUKO PAMOJA.

kitabu-kava-tangazo432

Posted at Friday, September 26, 2014 |  by Makirita Amani

Thursday, September 25, 2014

Hivi umeshawahi kujiuliza au kuona baadhi ya watu, wakiwa na fedha nyingi sana na wakiendelea kupata nyingine zaidi, na huku wengine wakiishia kupata riziki ya jioni tu na huku wakijitahidi sana kutafuta bila ya mafanikio?
 
Na vilevile bila shaka umeshawahi kuwaona baadhi ya watu, wakimudu kununua kila wakitakacho, wakati wengine wakiwa wanajaza  madeni kila mahali pamoja na kwamba, wana ajira au shughuli zenye kuwaletea kipato kila siku katika maisha yao.

Umeshawahi tena kujiuliza nini hasa kinacho sababisha hali hii ya maisha iwe tofauti sana katika maisha yetu wakati ukweli ni kwamba kila mtu anaweza kufanikiwa. Kumbuka kwamba, kwa sehemu kubwa watu hao, kila mmoja amechagua njia ya maisha anayoitaka na ndiyo iliyomfikisha hapo alipo mpaka sasa.  

Nakumbuka kuna wakati nilitaka kupigwa mgahawani baada ya kusema kwamba mtu kushindwa kupata pesa ni uchaguzi wake mwenyewe. Wale watu waliokuwepo siku ile walinipinga sana “aaah kwa sababu wewe unazo bwana”. Lakini bado naamini mpaka leo nilichokisema kipo sahihi ingawa waliotaka kunipiga hawakujua nilichokuwa nikimaanisha na kauli ile.

Kwa kusoma sana, kupitia tafiti mbalimbali za mafanikio na kuzungumza na wale waliofanikiwa zaidi yangu kifedha nimejifunza kitu kimoja muhimu sana katika maisha yangu ambacho na wewe ni muhimu kukijua ili ufanikiwe na uvuke pale ulipo. Kitu hiki ndicho kimewafanya watu hawa wawe juu na kujikuta kuwa ni watu wa mafanikio huku wengine wakilia shida tu kila siku.


Kitu pekee na cha muhimu nilichojifunza ni kwamba, watu hawa wana sifa ya kuwa na mitizamo chanya kuhusiana na pesa. Ni watu wanaopata fedha kwa sababu, siku zote wanaamini kwamba watapata fedha. Huu ndio mtazamo sahihi ambao tunatakiwa kuwa nao ili kusonga mbele zaidi ya pale tulipo na kama una mtazamo huu  kuhusu pesa, tayari wewe ni tajiri. 

Kwa sababu ya kuamini kwao hivyo, na kuwa na mtazamo chanya kuhusu pesa mara zote matokeo yake yamekuwa ni kuvuta fedha kuja upande wao. Wamekuwa wakivuta nafasi au uwezekano wa kutengeneza fedha kwenda upande wao na kuweza kuweka akiba fedha hizo na hatimaye fedha hizo zimeweza kuwasaidia na kuwafikisha pale walipo leo. 

Lakini watu hawa hawakuanza wakiwa na fedha nyingi kama unavyofikiri, ila wengi wao walianza polepole kwa kuzalisha na kuingiza fedha hizo, kitu pekee walichokuwa nacho na ambacho kimewasaidia sana kuwasogeza mbele ni kuwa na mtazamo chanya kuhusu pesa na kufatilia malengo na mipango yao waliyojiwekea kila siku.

Ukiamini kwamba, unaweza na utamudu kutengeneza pesa na hatimaye kuwa tajiri, ni kitu ambacho kinawezekana na utamudu kuwa tajiri kweli. Kuamini huku ni lazima kuambatane na kujua kwamba , wewe kama binadamu unayo haki ya kupata fedha na kutengeneza utajiri wa kutosha katika maisha yako kama utaamua.

Kumbuka kwa kuweka mawazo yetu upande wa kushinda, tutatengeneza mazingira ya kushinda pia. Naomba nikwambie ukweli huu kama ukiamini moyoni kwamba, kuwa na fedha na kutengeneza fedha ni haki yako ambayo unastahili na siyo suala geni au la ajabu, ni lazima utapata fedha na kuwa tajiri, kitu cha msingi kabisa jifunze kuchukua hatua zaidi kwa vitendo na sio kukaa tu hutafika mbali sana utaishia kupiga kelele na kulaumu.

Kufanikisha safari hii ya kuelekea kwenye utajiri ni lazima kwanza utazame sana mahali ulipo hivi sasa. Baada ya kufanya hivyo unatakiwa kubuni mpango halisi wa miezi mitatu, sita, mwaka au hata miaka mitano ijayo. Ni hatari sana kwa mtu ambaye, hana shughuli maalum kutarajia kupata mamilioni ya fedha kwa kipindi kisichozidi miezi sita au mwaka. Hiyo itakuwa ni sawa na ndoto ya mchana. 

Watu wengi huwa wanajiambia hivi, ‘sijui nitapata vipi fedha’, au ‘Ni vigumu sana kupata fedha’ ama ‘niko kwenye madeni, sijui nitatoka vipi.’Kitu ambacho wengi hawakijui kila penye tatizo pana suluhu, vinginevyo kusingekuwa na matatizo. Lakini, wengi kutokana na mitizamo hasi tuliyonayo hatutaki suluhu tunang’ang’ania tatizo.

Pale ambapo tuna shida ya fedha, tunahitaji kupata fedha, ni lazima tuyaambie mawazo yetu ya kina kwamba, tunataka fedha. Tusipeleke nguvu yetu ya kufikiri kwenye kukosa fedha, bali kwenye namna ya kupata pesa zaidi. Mara nyingi wengi huwa tunakaa kutwa nzima tukiwaza na kuumizwa na kukosa fedha, siyo kupata fedha.

Jifunze zaidi kuipanga mipango yako vizuri, ifatilie na kisha jenga mtazamo chanya juu ya fedha utaipata kweli na kuwa tajiri, acha kulalamika na kuwa na tabia za ajabu za kutaka uanze biashara leo na utajirike leo, hautafika mbali. Huwa nashangaa sana unapomwambia mtu aanzishe mradi leo ili aje afaidi baada ya miaka 20 kutoka sasa, atacheka hadi mbavu zitamuuma. Anataka leo leo hata kama ni kwa muujiza.

Kwenye kutafuta mafanikio tunatakiwa tuwe na subira kuvuna mavuno sahihi na tuachane na haraka zisizo na maana, maisha yako hayaendeshwi kwa muujiza au bahati ni mipango na malengo sahihi. Kikubwa zingatia unachokitafuta na ng’ang’ania mpaka malengo yako yatimie.

Napenda kukumbusha tena unastahili kuwa tajiri, kila kitu unacho cha kukufanikisha, jenga tu mtazamo sahihi kuhusu fedha utafanikiwa na acha kulalamikia mtaji wala nini, una utajiri mkubwa unaomiliki kupitia wewe bila kujijua, chukua hatua muhimu juu ya maisha yako.

Nakutakia ushindi katika safari yako ya mafanikio, chukua hatua, wajibika na endelea kutembelea mtandao huu wa AMKA MTANZANIA kwa kujifunza zaidi na zaidi.

DAIMA TUKO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.

IMANI NGWANGWALU – 0767048035/ingwangwalu@gmail.com
FEDHA: Kama Una Mtazamo Huu Kuhusu Pesa, Tayari Wewe Ni Tajiri.

Hivi umeshawahi kujiuliza au kuona baadhi ya watu, wakiwa na fedha nyingi sana na wakiendelea kupata nyingine zaidi, na huku wengine wakiishia kupata riziki ya jioni tu na huku wakijitahidi sana kutafuta bila ya mafanikio?
 
Na vilevile bila shaka umeshawahi kuwaona baadhi ya watu, wakimudu kununua kila wakitakacho, wakati wengine wakiwa wanajaza  madeni kila mahali pamoja na kwamba, wana ajira au shughuli zenye kuwaletea kipato kila siku katika maisha yao.

Umeshawahi tena kujiuliza nini hasa kinacho sababisha hali hii ya maisha iwe tofauti sana katika maisha yetu wakati ukweli ni kwamba kila mtu anaweza kufanikiwa. Kumbuka kwamba, kwa sehemu kubwa watu hao, kila mmoja amechagua njia ya maisha anayoitaka na ndiyo iliyomfikisha hapo alipo mpaka sasa.  

Nakumbuka kuna wakati nilitaka kupigwa mgahawani baada ya kusema kwamba mtu kushindwa kupata pesa ni uchaguzi wake mwenyewe. Wale watu waliokuwepo siku ile walinipinga sana “aaah kwa sababu wewe unazo bwana”. Lakini bado naamini mpaka leo nilichokisema kipo sahihi ingawa waliotaka kunipiga hawakujua nilichokuwa nikimaanisha na kauli ile.

Kwa kusoma sana, kupitia tafiti mbalimbali za mafanikio na kuzungumza na wale waliofanikiwa zaidi yangu kifedha nimejifunza kitu kimoja muhimu sana katika maisha yangu ambacho na wewe ni muhimu kukijua ili ufanikiwe na uvuke pale ulipo. Kitu hiki ndicho kimewafanya watu hawa wawe juu na kujikuta kuwa ni watu wa mafanikio huku wengine wakilia shida tu kila siku.


Kitu pekee na cha muhimu nilichojifunza ni kwamba, watu hawa wana sifa ya kuwa na mitizamo chanya kuhusiana na pesa. Ni watu wanaopata fedha kwa sababu, siku zote wanaamini kwamba watapata fedha. Huu ndio mtazamo sahihi ambao tunatakiwa kuwa nao ili kusonga mbele zaidi ya pale tulipo na kama una mtazamo huu  kuhusu pesa, tayari wewe ni tajiri. 

Kwa sababu ya kuamini kwao hivyo, na kuwa na mtazamo chanya kuhusu pesa mara zote matokeo yake yamekuwa ni kuvuta fedha kuja upande wao. Wamekuwa wakivuta nafasi au uwezekano wa kutengeneza fedha kwenda upande wao na kuweza kuweka akiba fedha hizo na hatimaye fedha hizo zimeweza kuwasaidia na kuwafikisha pale walipo leo. 

Lakini watu hawa hawakuanza wakiwa na fedha nyingi kama unavyofikiri, ila wengi wao walianza polepole kwa kuzalisha na kuingiza fedha hizo, kitu pekee walichokuwa nacho na ambacho kimewasaidia sana kuwasogeza mbele ni kuwa na mtazamo chanya kuhusu pesa na kufatilia malengo na mipango yao waliyojiwekea kila siku.

Ukiamini kwamba, unaweza na utamudu kutengeneza pesa na hatimaye kuwa tajiri, ni kitu ambacho kinawezekana na utamudu kuwa tajiri kweli. Kuamini huku ni lazima kuambatane na kujua kwamba , wewe kama binadamu unayo haki ya kupata fedha na kutengeneza utajiri wa kutosha katika maisha yako kama utaamua.

Kumbuka kwa kuweka mawazo yetu upande wa kushinda, tutatengeneza mazingira ya kushinda pia. Naomba nikwambie ukweli huu kama ukiamini moyoni kwamba, kuwa na fedha na kutengeneza fedha ni haki yako ambayo unastahili na siyo suala geni au la ajabu, ni lazima utapata fedha na kuwa tajiri, kitu cha msingi kabisa jifunze kuchukua hatua zaidi kwa vitendo na sio kukaa tu hutafika mbali sana utaishia kupiga kelele na kulaumu.

Kufanikisha safari hii ya kuelekea kwenye utajiri ni lazima kwanza utazame sana mahali ulipo hivi sasa. Baada ya kufanya hivyo unatakiwa kubuni mpango halisi wa miezi mitatu, sita, mwaka au hata miaka mitano ijayo. Ni hatari sana kwa mtu ambaye, hana shughuli maalum kutarajia kupata mamilioni ya fedha kwa kipindi kisichozidi miezi sita au mwaka. Hiyo itakuwa ni sawa na ndoto ya mchana. 

Watu wengi huwa wanajiambia hivi, ‘sijui nitapata vipi fedha’, au ‘Ni vigumu sana kupata fedha’ ama ‘niko kwenye madeni, sijui nitatoka vipi.’Kitu ambacho wengi hawakijui kila penye tatizo pana suluhu, vinginevyo kusingekuwa na matatizo. Lakini, wengi kutokana na mitizamo hasi tuliyonayo hatutaki suluhu tunang’ang’ania tatizo.

Pale ambapo tuna shida ya fedha, tunahitaji kupata fedha, ni lazima tuyaambie mawazo yetu ya kina kwamba, tunataka fedha. Tusipeleke nguvu yetu ya kufikiri kwenye kukosa fedha, bali kwenye namna ya kupata pesa zaidi. Mara nyingi wengi huwa tunakaa kutwa nzima tukiwaza na kuumizwa na kukosa fedha, siyo kupata fedha.

Jifunze zaidi kuipanga mipango yako vizuri, ifatilie na kisha jenga mtazamo chanya juu ya fedha utaipata kweli na kuwa tajiri, acha kulalamika na kuwa na tabia za ajabu za kutaka uanze biashara leo na utajirike leo, hautafika mbali. Huwa nashangaa sana unapomwambia mtu aanzishe mradi leo ili aje afaidi baada ya miaka 20 kutoka sasa, atacheka hadi mbavu zitamuuma. Anataka leo leo hata kama ni kwa muujiza.

Kwenye kutafuta mafanikio tunatakiwa tuwe na subira kuvuna mavuno sahihi na tuachane na haraka zisizo na maana, maisha yako hayaendeshwi kwa muujiza au bahati ni mipango na malengo sahihi. Kikubwa zingatia unachokitafuta na ng’ang’ania mpaka malengo yako yatimie.

Napenda kukumbusha tena unastahili kuwa tajiri, kila kitu unacho cha kukufanikisha, jenga tu mtazamo sahihi kuhusu fedha utafanikiwa na acha kulalamikia mtaji wala nini, una utajiri mkubwa unaomiliki kupitia wewe bila kujijua, chukua hatua muhimu juu ya maisha yako.

Nakutakia ushindi katika safari yako ya mafanikio, chukua hatua, wajibika na endelea kutembelea mtandao huu wa AMKA MTANZANIA kwa kujifunza zaidi na zaidi.

DAIMA TUKO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.

IMANI NGWANGWALU – 0767048035/ingwangwalu@gmail.com
Posted at Thursday, September 25, 2014 |  by Imani Ngwangwalu

Wednesday, September 24, 2014

Pamoja na kuwepo njia mbalimbali za kuzingatia katika kuanzisha na kuendesha biashara bado biashara nyingi zimekuwa hazifanyi vizuri. Tambua kuwa kuanzisha na kuendesha biashara si jambo rahisi ni lazima uwe na nidhamu ,bidii na uwe tayari kujifunza hili uweze kupata mafanikio katika biashara unayofanya .Watu wengi hugundua ugumu wa kuendesha biashara baada ya kuanza na si kabla.

biashara7

Kuna baadhi ya watu ambao wanachukulia suala la Ujasiriamali kama jambo jepesi kwa sababu tu wana uwezo wa kupata mitaji. Wanafikiri wanaweza kufanya chochote na kupata mafanikio katika biashara, kumbe kuna mambo mengi ya kuangalia. Zifuatazo ni sababu 5 muhimu kwa nini biashara nyingi huwa hazifanyi vizuri

1. Kukosekana kwa mpango bora wa biashara

Je umejipanga vipi kibiashara? Wajasiriamali wamekuwa wakianzisha biashara bila mpango wa biashara. Mpango wa biashara ni namna ya kuweza kuona kwa jinsi gani biashara itafanyika. Mpango wa biashara hutoa mwelekeo kwa mjasiriamali kujua bidhaa atakazouza, soko lake, gharama, mahitaji pamoja na fedha zitakazohitajika katika biashara husika, matokeo tarajiwa ya biashara na kadhalika. Ni namna ya kujitengenezea mwelekeo katika biashara. Bila mpango wa biashara, unaweza kujikuta unafanya biashara ambayo haina mwelekeo wowote, zaidi ya kununua mali kwa bei ya chini na kuuza kwa bei ya juu, wakati kuna gharama mbalimbali za kuzingatia katika biashara yako. Biashara yoyote ili ipate mafanikio inafaa kuwa na mpango wa biashara utakaotoa mwelekeo wa wapi biashara ielekee na kutoa matokeo gani.

2. Matumizi mabaya ya pesa

Epuka gharama zisizo za lazima. Zipo biashara ambazo hazifanyi vizuri kutokana na wajasiriamali kuingia katika gharama ambazo wangeweza kuacha. Kuna wajasiriamali ambao hawajali kabisa gharama ndogo kwa kuwa ni ndogo Wajasiriamali wanapaswa wakumbuke kuwa gharama ndogo husababisha baadaye kupatikana gharama kubwa kwa ujumla wake. Jaribu kuandika gharama mbalimbali unazoingia katika biashara na baadae utagundua nyingine si za lazima. Kuepuka kupata matatizo, yafaa kutenganisha matumizi ya fedha kwa ajili ya biashara na matumizi binafsi. Bila kutenganisha matumizi ya biashara na binafsi biashara haiwezi kuendelea hata kama ulianza na mtaji mkubwa kiasi gani, utashindwa tu baadae. Usichanganye matumizi binafsi na biashara. Wewe kama mmiliki wa biashara yako inafaa ujijengee nidhamu ya uendeshaji, na hasa nidhamu ya matumizi ya fedha.

3. Kutojiwekea malengo katika biashara

Jiulize nini malengo ya hicho unachokifanya? Kwa nini umeamua kufanya biashara fulani na si nyinginezo? Kuwa na malengo ni jambo la msingi katika kujenga mafanikio unayotamani. Usifanye mambo kwa kuona tu fulani kafanikiwa. Wapo wajasiriamali ambao wamejiingiza kwenye biashara ya mbalimbali kwa sababu tu wamesikia biashara fulani inalipa sio zaidi ya hapo. Lazima kufanya biashara kwa malengo na hasa malengo utakayoweza kuyasimamia.

4. Kutokuweka kumbukumbu za biashara

Biashara yako huenda ikawa haifanyi vizuri kutokana na kutokuwa na namna ya kutunza kumbukumbu za biashara. Kumbuka mali bila daftari hupotea bila habari. Kama hutunzi kumbukumbu za biashara unategemea kupata matokeo gani? Ni muhimu kwako mjasiriamali kujiwekea utaratibu mzuri wa kutunza kumbukumbu za biashara yako. Mjasiriamali anatakiwa aonyeshe mchanganuo wa mali zilizonunuliwa kwa kutenganisha aina za bidhaa na gharama zake. Katika bidhaa ulizonunua kwa ajili ya biashara yako yafaa utengeneze mchanganuo wa namna bora ya kutunza kumbukumbu. Usitembee na kumbukumbu za biashara zako kichwani kwani wewe ni binadamu huwezi kuyakumbuka matukio yote .

5. Kutokujua eneo sahihi la kufanyia biashara

Ili kuepuka biashara kufanya vibaya ni lazima utambue eneo la biashara yako, jiulize je biashara yako iko katika eneo sahihi? Kuna wajasiriamali wamekwama kwenye biashara zao kwa sababu tu wameweka biashara katika maeneo ambayo si sahihi. Kama mjasiriamali yafaa kuchagua eneo la biashara kutokana na biashara yako, na si urahisi wa upatikanaji wa eneo ndio usababishe wewe kuchagua eneo husika.

Tambua; ili uweze kuepuka matatizo ya kutofanya vizuri kwa biashara yako yafaa kujipima juu ya uwezo wako wa kibiashara na uzoefu katika biashara husika. Fanya biashara ambayo unaiweza, usiige au kufuata mkumbo toka kwa wengine. TUPO PAMOJA

Makala hii imeandikwa na Geofrey Mwakatika, Unaweza kutembelea blog yake Geofrey Mwakatika kujifunza zaidi.

Sababu Tano (5) Kubwa Kwa Nini Biashara Nyingi Hazifanyi Vizuri

Pamoja na kuwepo njia mbalimbali za kuzingatia katika kuanzisha na kuendesha biashara bado biashara nyingi zimekuwa hazifanyi vizuri. Tambua kuwa kuanzisha na kuendesha biashara si jambo rahisi ni lazima uwe na nidhamu ,bidii na uwe tayari kujifunza hili uweze kupata mafanikio katika biashara unayofanya .Watu wengi hugundua ugumu wa kuendesha biashara baada ya kuanza na si kabla.

biashara7

Kuna baadhi ya watu ambao wanachukulia suala la Ujasiriamali kama jambo jepesi kwa sababu tu wana uwezo wa kupata mitaji. Wanafikiri wanaweza kufanya chochote na kupata mafanikio katika biashara, kumbe kuna mambo mengi ya kuangalia. Zifuatazo ni sababu 5 muhimu kwa nini biashara nyingi huwa hazifanyi vizuri

1. Kukosekana kwa mpango bora wa biashara

Je umejipanga vipi kibiashara? Wajasiriamali wamekuwa wakianzisha biashara bila mpango wa biashara. Mpango wa biashara ni namna ya kuweza kuona kwa jinsi gani biashara itafanyika. Mpango wa biashara hutoa mwelekeo kwa mjasiriamali kujua bidhaa atakazouza, soko lake, gharama, mahitaji pamoja na fedha zitakazohitajika katika biashara husika, matokeo tarajiwa ya biashara na kadhalika. Ni namna ya kujitengenezea mwelekeo katika biashara. Bila mpango wa biashara, unaweza kujikuta unafanya biashara ambayo haina mwelekeo wowote, zaidi ya kununua mali kwa bei ya chini na kuuza kwa bei ya juu, wakati kuna gharama mbalimbali za kuzingatia katika biashara yako. Biashara yoyote ili ipate mafanikio inafaa kuwa na mpango wa biashara utakaotoa mwelekeo wa wapi biashara ielekee na kutoa matokeo gani.

2. Matumizi mabaya ya pesa

Epuka gharama zisizo za lazima. Zipo biashara ambazo hazifanyi vizuri kutokana na wajasiriamali kuingia katika gharama ambazo wangeweza kuacha. Kuna wajasiriamali ambao hawajali kabisa gharama ndogo kwa kuwa ni ndogo Wajasiriamali wanapaswa wakumbuke kuwa gharama ndogo husababisha baadaye kupatikana gharama kubwa kwa ujumla wake. Jaribu kuandika gharama mbalimbali unazoingia katika biashara na baadae utagundua nyingine si za lazima. Kuepuka kupata matatizo, yafaa kutenganisha matumizi ya fedha kwa ajili ya biashara na matumizi binafsi. Bila kutenganisha matumizi ya biashara na binafsi biashara haiwezi kuendelea hata kama ulianza na mtaji mkubwa kiasi gani, utashindwa tu baadae. Usichanganye matumizi binafsi na biashara. Wewe kama mmiliki wa biashara yako inafaa ujijengee nidhamu ya uendeshaji, na hasa nidhamu ya matumizi ya fedha.

3. Kutojiwekea malengo katika biashara

Jiulize nini malengo ya hicho unachokifanya? Kwa nini umeamua kufanya biashara fulani na si nyinginezo? Kuwa na malengo ni jambo la msingi katika kujenga mafanikio unayotamani. Usifanye mambo kwa kuona tu fulani kafanikiwa. Wapo wajasiriamali ambao wamejiingiza kwenye biashara ya mbalimbali kwa sababu tu wamesikia biashara fulani inalipa sio zaidi ya hapo. Lazima kufanya biashara kwa malengo na hasa malengo utakayoweza kuyasimamia.

4. Kutokuweka kumbukumbu za biashara

Biashara yako huenda ikawa haifanyi vizuri kutokana na kutokuwa na namna ya kutunza kumbukumbu za biashara. Kumbuka mali bila daftari hupotea bila habari. Kama hutunzi kumbukumbu za biashara unategemea kupata matokeo gani? Ni muhimu kwako mjasiriamali kujiwekea utaratibu mzuri wa kutunza kumbukumbu za biashara yako. Mjasiriamali anatakiwa aonyeshe mchanganuo wa mali zilizonunuliwa kwa kutenganisha aina za bidhaa na gharama zake. Katika bidhaa ulizonunua kwa ajili ya biashara yako yafaa utengeneze mchanganuo wa namna bora ya kutunza kumbukumbu. Usitembee na kumbukumbu za biashara zako kichwani kwani wewe ni binadamu huwezi kuyakumbuka matukio yote .

5. Kutokujua eneo sahihi la kufanyia biashara

Ili kuepuka biashara kufanya vibaya ni lazima utambue eneo la biashara yako, jiulize je biashara yako iko katika eneo sahihi? Kuna wajasiriamali wamekwama kwenye biashara zao kwa sababu tu wameweka biashara katika maeneo ambayo si sahihi. Kama mjasiriamali yafaa kuchagua eneo la biashara kutokana na biashara yako, na si urahisi wa upatikanaji wa eneo ndio usababishe wewe kuchagua eneo husika.

Tambua; ili uweze kuepuka matatizo ya kutofanya vizuri kwa biashara yako yafaa kujipima juu ya uwezo wako wa kibiashara na uzoefu katika biashara husika. Fanya biashara ambayo unaiweza, usiige au kufuata mkumbo toka kwa wengine. TUPO PAMOJA

Makala hii imeandikwa na Geofrey Mwakatika, Unaweza kutembelea blog yake Geofrey Mwakatika kujifunza zaidi.

Posted at Wednesday, September 24, 2014 |  by Makirita Amani

Katika wiki mbili zilizopita tuliona uhusiano kati ya uchawi na mafanikio na pia kwa nini waganga wanaweza kuwasaidia wengine kuwa matajiri wakati wao ni masikini. Katika makala hizi tuliona ni jinsi gani hata wewe unaweza kutumia mbinu hizo za kisaikolojia bila hata ya kuwa mchawi na ukaweza kufikia mafanikio makubwa. Kama hukupata nafasi ya kusoma makala hizo bonyeza hizo link kuzisoma.

mganga1

Leo tutajadili kwa nini watanzania wengi wanaamini uchawi unaleta mafanikio. Kwa nini tunashuhudia mauaji ya vikongwe na albino yakiendelea? Kwa nini kila siku tunaona mabango ya waganga wakijinadi kuweza kuwapatia watu utajiri na bahati? Na kwa nini kwenye jamii kila anayeonekana kuwa na mafanikio makubwa anaambiwa ni freemason?

Kuna sababu kubwa tano zinazosababisha watu wengi kuamini kwenye uchawi na ushirikina.

1. Mila na desturi.

Katika makabila mengi ya kitanzania kwa muda mrefu kumekuwa na mila ambazo watu hufanya ibada tambiko. Pia makabila mengine yana asili ya imani hizi za uchawi hivyo mtu anaingiziwa mawazo haya tangu akiwa mtoto mdogo na anakua akiamini hivyo.

2. Ukosefu wa elimu.

Kukosa elimu hasa ya kujitambua kumewafanya watu wengi kuendelea kuwa na imani hizi potofu. Kuna watu wenye elimu za vyuo vikuu ila bado wanakwenda kwa waganga wapate mafanikio. Watu hawa wamekosa imani ya kujitambua wao wenyewe na kuweza kutumia uwezo mkubwa ulioko ndani yao. Hii inawafanya watu kuwa watumwa wa imani hizi za kishirikina.

3. Hali ngumu ya uchumu na kukosa matumaini.

Kutokana na hali ngumu ya uchumi watu wengi wamekuwa wako tayari kufanya chochote kinachowezekana wapate fedha. Na pia kutokana na wananchi kukosa matumaini ya kwamba wanaweza kupata mafanikio kama watafanya kwa bidii na maarifa imefanya watu wengi kuamini imani hizi ndio msaada kwao.

4. Kukosa nidhamu binafsi.

Hili ndio tatizo kubwa kuliko yote. Watu wengi sana wamekosa nidhamu binafsi na hivyo kushindwa kujiongoza na kuvumilia vikwazo ili kufikia mafanikio. Ndio maana wanapokwenda kwa waganga na kupewa masharti huyaamini ni ya kweli na kushindwa kuelewa kwamba wanatengenezewa nidhamu binafsi ambayo wangeweza kutengeneza wenyewe.

5. Hadithi za mitaani na vijiweni.

Kitu kingine kikubwa kinachofanya watu wengi waamini imani hizi za kishirikina ni hadithi nyingi ambazo zimekuwa zinasambaa mitaani. Hadithi hizi zinaweza kuwa zimetengenezwa au mtu kazipata kutokan na ugonjwa na watu kuzipokea na kuendelea kuzisambaza. Kwa mfano kuna hizi habari za freemason, tumeona zikipewa nafasi hata kwenye vyombo vya habari. Ni habari za upotoshaji ila zinaendelea kusambaa. Mfano mwingine ni zile hadithi za kupokea kwa mfano mtu anakuambia huko sumbawanga kuna mwewe wanabeba ng’ombe. Asilimia kubwa sana ya watu wanaamini hivyo japokuwa hawajawahi kuona. Au mtu anakuambia Kigoma mtu anaweza kukutumia radi, kitu ambacho sio kweli bali mazingira ndio yanayochangia.

Ufanye nini ili uweze kufikia mafanikio makubwa bila ya kutumia uchawi.

Kwanza inawezekana kabisa kufikia mafanikio makubwa bila ya kutumia uchawi au kwenda kwa waganga. Fanya mambo haya sita na utafikia mafanikio makubwa;

1. Tambua kwamba una uwezo mkubwa sana ulioko ndani yako. Na hujaweza hata kutumia robo ya uwezo huo. Wewe ni wa pekee na una ubunifu na vipaji vingi sana. Vijue na uanze kuvitumia kufikia mafanikio makubwa.

2. Weka malengo na mipango ya maisha yako na ni mafanikio gani unataka kufikia.

3. Jifunze kila siku kuhusiana na kile unachofanya. Pia soma sana vitabu mbalimbali vya kukuhamasisha na kukuongezea ujuzi.

4. Fanya kazi kwa juhudi na maarifa. Tumia akili nyingi sana unapofanya kazi yako na pia fanya kazi zaidi ya watu wengine. Kama unategemea kuanza kazi saa mbili asubuhi na kumaliza saa kumi jioni baada ya hapo unapoteza tu muda sahau kitu kinaitwa MAFANIKIO MAKUBWA, utaendelea kusukuma tu siku.

5. Jenga nidhamu binafsi. Hii ndio itakayokuwezesha wewe kuendelea kusonga mbele hata kama mambo yamekuwa magumu. Kuwa na nidhamu binafsi ndio ucawi wako mkuu utakaokupatoa chochote unachotaka kwenye maisha yako.

6. Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA. Kisima cha maarifa ndio kitakuwa kama mganga wako kwani humo utajifunza kila kitu unachotakiwa kujua kuhusu kufikia mafanikio makubwa. Kupata maelezo ya JINSI YA KUJIUNGA NA KISIMA CHA MAARIFA bonyeza hayo maandishi.

Nakutakia kila la kheri katika kufikia mafanikio makubwa. Najua unaweza na kama ukizingatia haya utafikia mafanikio makubwa sana.

TUKO PAMOJA.

Kwa Nini Watu Wengi Wanaamini Uchawi Unaleta Mafanikio?

Katika wiki mbili zilizopita tuliona uhusiano kati ya uchawi na mafanikio na pia kwa nini waganga wanaweza kuwasaidia wengine kuwa matajiri wakati wao ni masikini. Katika makala hizi tuliona ni jinsi gani hata wewe unaweza kutumia mbinu hizo za kisaikolojia bila hata ya kuwa mchawi na ukaweza kufikia mafanikio makubwa. Kama hukupata nafasi ya kusoma makala hizo bonyeza hizo link kuzisoma.

mganga1

Leo tutajadili kwa nini watanzania wengi wanaamini uchawi unaleta mafanikio. Kwa nini tunashuhudia mauaji ya vikongwe na albino yakiendelea? Kwa nini kila siku tunaona mabango ya waganga wakijinadi kuweza kuwapatia watu utajiri na bahati? Na kwa nini kwenye jamii kila anayeonekana kuwa na mafanikio makubwa anaambiwa ni freemason?

Kuna sababu kubwa tano zinazosababisha watu wengi kuamini kwenye uchawi na ushirikina.

1. Mila na desturi.

Katika makabila mengi ya kitanzania kwa muda mrefu kumekuwa na mila ambazo watu hufanya ibada tambiko. Pia makabila mengine yana asili ya imani hizi za uchawi hivyo mtu anaingiziwa mawazo haya tangu akiwa mtoto mdogo na anakua akiamini hivyo.

2. Ukosefu wa elimu.

Kukosa elimu hasa ya kujitambua kumewafanya watu wengi kuendelea kuwa na imani hizi potofu. Kuna watu wenye elimu za vyuo vikuu ila bado wanakwenda kwa waganga wapate mafanikio. Watu hawa wamekosa imani ya kujitambua wao wenyewe na kuweza kutumia uwezo mkubwa ulioko ndani yao. Hii inawafanya watu kuwa watumwa wa imani hizi za kishirikina.

3. Hali ngumu ya uchumu na kukosa matumaini.

Kutokana na hali ngumu ya uchumi watu wengi wamekuwa wako tayari kufanya chochote kinachowezekana wapate fedha. Na pia kutokana na wananchi kukosa matumaini ya kwamba wanaweza kupata mafanikio kama watafanya kwa bidii na maarifa imefanya watu wengi kuamini imani hizi ndio msaada kwao.

4. Kukosa nidhamu binafsi.

Hili ndio tatizo kubwa kuliko yote. Watu wengi sana wamekosa nidhamu binafsi na hivyo kushindwa kujiongoza na kuvumilia vikwazo ili kufikia mafanikio. Ndio maana wanapokwenda kwa waganga na kupewa masharti huyaamini ni ya kweli na kushindwa kuelewa kwamba wanatengenezewa nidhamu binafsi ambayo wangeweza kutengeneza wenyewe.

5. Hadithi za mitaani na vijiweni.

Kitu kingine kikubwa kinachofanya watu wengi waamini imani hizi za kishirikina ni hadithi nyingi ambazo zimekuwa zinasambaa mitaani. Hadithi hizi zinaweza kuwa zimetengenezwa au mtu kazipata kutokan na ugonjwa na watu kuzipokea na kuendelea kuzisambaza. Kwa mfano kuna hizi habari za freemason, tumeona zikipewa nafasi hata kwenye vyombo vya habari. Ni habari za upotoshaji ila zinaendelea kusambaa. Mfano mwingine ni zile hadithi za kupokea kwa mfano mtu anakuambia huko sumbawanga kuna mwewe wanabeba ng’ombe. Asilimia kubwa sana ya watu wanaamini hivyo japokuwa hawajawahi kuona. Au mtu anakuambia Kigoma mtu anaweza kukutumia radi, kitu ambacho sio kweli bali mazingira ndio yanayochangia.

Ufanye nini ili uweze kufikia mafanikio makubwa bila ya kutumia uchawi.

Kwanza inawezekana kabisa kufikia mafanikio makubwa bila ya kutumia uchawi au kwenda kwa waganga. Fanya mambo haya sita na utafikia mafanikio makubwa;

1. Tambua kwamba una uwezo mkubwa sana ulioko ndani yako. Na hujaweza hata kutumia robo ya uwezo huo. Wewe ni wa pekee na una ubunifu na vipaji vingi sana. Vijue na uanze kuvitumia kufikia mafanikio makubwa.

2. Weka malengo na mipango ya maisha yako na ni mafanikio gani unataka kufikia.

3. Jifunze kila siku kuhusiana na kile unachofanya. Pia soma sana vitabu mbalimbali vya kukuhamasisha na kukuongezea ujuzi.

4. Fanya kazi kwa juhudi na maarifa. Tumia akili nyingi sana unapofanya kazi yako na pia fanya kazi zaidi ya watu wengine. Kama unategemea kuanza kazi saa mbili asubuhi na kumaliza saa kumi jioni baada ya hapo unapoteza tu muda sahau kitu kinaitwa MAFANIKIO MAKUBWA, utaendelea kusukuma tu siku.

5. Jenga nidhamu binafsi. Hii ndio itakayokuwezesha wewe kuendelea kusonga mbele hata kama mambo yamekuwa magumu. Kuwa na nidhamu binafsi ndio ucawi wako mkuu utakaokupatoa chochote unachotaka kwenye maisha yako.

6. Jiunge na KISIMA CHA MAARIFA. Kisima cha maarifa ndio kitakuwa kama mganga wako kwani humo utajifunza kila kitu unachotakiwa kujua kuhusu kufikia mafanikio makubwa. Kupata maelezo ya JINSI YA KUJIUNGA NA KISIMA CHA MAARIFA bonyeza hayo maandishi.

Nakutakia kila la kheri katika kufikia mafanikio makubwa. Najua unaweza na kama ukizingatia haya utafikia mafanikio makubwa sana.

TUKO PAMOJA.

Posted at Wednesday, September 24, 2014 |  by Makirita Amani

Tuesday, September 23, 2014

Kila wakati ninapopata nafasi ya kuzungumza na watu juu ya maisha nimekuwa nikilisema hili mara kwa mara kuwa maisha tunayoishi yanaongozwa na kanuni. Kanuni hizi ndizo zinazoleta matokeo ya aina fulani katika maisha yetu kila siku uwe unajua au hujui.
 
Kiuhalisia kutokana na kanuni hizi au njia hizi wale wanaofanikiwa hujikuta ndio wanaomudu kutumia kanuni hizi vizuri katika maisha yao na wale wasiofanikiwa na kuishia kwenye umaskini hujikuta wao ndio wanaoshindwa kutumia kanuni au njia hizi ndogo ndogo katika maisha yao.

Ni kweli kama unataka kufanikiwa na kutoka kwenye umaskini ulionao ni lazima  utumie njia hizi ambazo zitakusaidia sana katika mchakato mzima wa kupata utajiri katika maisha yako. Hizi ni njia ambazo zimetumiwa na watu mbalimbali waliofanikiwa kuwatoa kwenye umaskini na hatimaye kuwa matajiri.

Kwa kadri utakavyomudu kutumia njia hizi za mafanikio utakuwa unajitengenezea uwezo mkubwa wa kufanikiwa kwa kile unachofanya. Njia hizi ni zipi ambazo zinaweza kukutoa kwenye umaskini na hatimaye kukufanya kuwa tajiri? Hizi ndizo njia zinazoweza kukutoa kwenye umaskini:-

1. Amua kuwa tajiri.
Ili uweze kutoka kwenye umaskini  ulionao hatua ya kwanza unayotakiwa kuchukua ni kuhakikisha unaamua kuwa tajiri. Maamuzi ya kuwa tajiri ni muhimu sana kwako kwani chochote utakachopania katika maisha yako utakipata, hii ikiwa na maana kuwa mtu ana uwezo wa kufanikisha kile anachoamini anaweza na si zaidi.

Kama kwenye maisha yako umeamua kuwa tajiri, utakuwa tajiri kweli kikubwa maamuzi yako tu umeamua maisha yako yawe vipi. Kama upo kwenye safari ya kuelekea kwenye utajiri ambayo hata mimi ninayo ni lazima ufanye kile unachotafuta, kionekane kinawezekana kwako, weka malengo yatakayokufanya uendelee mbele zaidi kila siku.


2. Kuwa na mipango ya uhakika.
Kama una nia kweli ya kutoka kweli kwenye umaskini ulionao, hakikisha pia una mipango ya uhakika ya kukutoa pale ulipo. Kama unataka kufanya kitu fulani, tafuta njia itakayokutoa na hasa tafuta mtu mwingine aliyewahi kufanikisha jambo hilo unalotaka kulifanya.

Weka mipango ya uhakika na inayowezekana kwako kuifikia. Jifunze haya yote kwa wale waliofanikiwa zaidi yako. Unapokuwa na mipango ya uhakika inakuwa ni rahisi sana kwako kuifatilia na kiutekeleza. Acha kupanga  mipango yako bila ya kuifatilia, ipange mipango yako kisha uifatile. Ikiwa huwezi kufatilia mipango yako nani ataifatilia?  

3. Jifunze kutokukata tamaa mapema.
Hii ni njia muhimu sana kwako ya kukufanya wewe kuwa tajiri na kukutoa kwenye umaskini ulionao. Ukiwa na uwezo wa kupambana na vikwazo, ndicho kitu kitakachokufanya ufanikiwe zaidi, na si kukata tamaa na kuacha. Kila safari ya mafanikio ina changamoto zake na vikwazo vyake, hivyo inabidi kukabiliana navyo.

Utaweza kufika kule unakotaka , ikiwa utakuwa uko tayari kupambana na vikwazo vitakavyotokea njiani. Vikwazo vyote ni nafasi ya kufanikiwa kama utajifunza kitu kwenye hivyo vikwazo au matatizo yanayokuzunguka.

4. Jifunze kufanyia kazi ndoto zako kila siku.
Hii iko wazi kabisa ikiwa utaendelea kufikiria tu, unalofikiria litaendelea milele kubaki kwenye fikra zako na si zaidi. Ni lazima ufanye mambo kwa vitendo ili uweze kujikwamua na umaskini. Unatakiwa kuanzia mahali fulani hasa pale ulipo.   
                                                                                                                                     Mpaka utakapoanza ndipo utakapopata matokeo yatakayokusaidia kuweka misingi bora na mwelekeo wako. Ndege ni lazima ianze kwa kuruka inapofika hewani huanza kujiweka sawa ili upate mwelekeo mzuri wa kule inakokwenda. 

Ni lazima uanze na mahala fulani popote, si lazima iwe mahala maalumu kama unavyofikiri, wewe anza tu kufanyia kazi ndoto zako mambo mengine yatajipanga mbele ya safari. Acha kusita sita fanyia kazi ndoto zako ili ufanikishe kile unacholenga.

5. Jifunze kuwa na bajeti maalumu katika maisha yako.
Unapokuwa na bajeti hii itakusaidia wewe kuwa na taarifa nyingi za matumizi na mapato ya pesa zako binafsi na za biashara zako. Ikiwa kila siku unaishi maisha ya kutoweka kumbukumbu hiyo itakusababishia kutojua wakati unapopoteza fedha bila ya sababu hadi  hali yako itakapokuwa mbaya zaidi. 

Jijengee utaratibu wa kujiwekea bajeti hii itakufanya hautatumia pesa hovyo na hizo pesa utakazozotunza zitakusaidia sana katika kuwekeza pale zitakapokuwa nyingi na hatimaye zitakutoa kwenye umaskini.

6. Jijengee tabia ya kijiendeleza zaidi.
Ni watu wachache sana ambao huwa na tabia ya kujiendeleza kwa kujisomea mara baada ya kumaliza masomo. Kama unataka kuondokana na umaskini hakikisha unasoma mambo mengi na mapya ili kukabiliana na changamoto zaidi za dunia ya sasa.

Bahati mbaya sana mfumo wetu wa elimu tulionao sasa hautusaidii sana kuhusiana na hali halisi ya maisha yetu, hivyo usifikirie kwamba kwa vile umefika chuoni, basi una kila nyenzo ya kukufanya ufanikiwe. Unatakiwa kuendelea kujifunza, watu wenye mafanikio ni watu wakujifunza sana katika maisha yao yote.

Kumbuka ukitaka kufika hadi kwenye kilele cha mafanikio unaweza endapo tu utaamua mwenyewe, hizo ndizo njia muhimu unazoweza kuzitumia kukutoa kwenye umaskini ulionao.

Kama una changamoto yoyote unaweza kunishirikisha. Nakutakia mafanikio mema na endelea kutembelea mtandao huu wa AMKA MTANZANIA kwa kujifunza mambo mengi yatakayobadilisha maisha yako.

DAIMA TUKO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.


IMANI NGWANGWALU – 0767048035/ingwangwalu@gmail.com

Hizi Ndizo Njia Sita Za Kukutoa Kwenye Umaskini.

Kila wakati ninapopata nafasi ya kuzungumza na watu juu ya maisha nimekuwa nikilisema hili mara kwa mara kuwa maisha tunayoishi yanaongozwa na kanuni. Kanuni hizi ndizo zinazoleta matokeo ya aina fulani katika maisha yetu kila siku uwe unajua au hujui.
 
Kiuhalisia kutokana na kanuni hizi au njia hizi wale wanaofanikiwa hujikuta ndio wanaomudu kutumia kanuni hizi vizuri katika maisha yao na wale wasiofanikiwa na kuishia kwenye umaskini hujikuta wao ndio wanaoshindwa kutumia kanuni au njia hizi ndogo ndogo katika maisha yao.

Ni kweli kama unataka kufanikiwa na kutoka kwenye umaskini ulionao ni lazima  utumie njia hizi ambazo zitakusaidia sana katika mchakato mzima wa kupata utajiri katika maisha yako. Hizi ni njia ambazo zimetumiwa na watu mbalimbali waliofanikiwa kuwatoa kwenye umaskini na hatimaye kuwa matajiri.

Kwa kadri utakavyomudu kutumia njia hizi za mafanikio utakuwa unajitengenezea uwezo mkubwa wa kufanikiwa kwa kile unachofanya. Njia hizi ni zipi ambazo zinaweza kukutoa kwenye umaskini na hatimaye kukufanya kuwa tajiri? Hizi ndizo njia zinazoweza kukutoa kwenye umaskini:-

1. Amua kuwa tajiri.
Ili uweze kutoka kwenye umaskini  ulionao hatua ya kwanza unayotakiwa kuchukua ni kuhakikisha unaamua kuwa tajiri. Maamuzi ya kuwa tajiri ni muhimu sana kwako kwani chochote utakachopania katika maisha yako utakipata, hii ikiwa na maana kuwa mtu ana uwezo wa kufanikisha kile anachoamini anaweza na si zaidi.

Kama kwenye maisha yako umeamua kuwa tajiri, utakuwa tajiri kweli kikubwa maamuzi yako tu umeamua maisha yako yawe vipi. Kama upo kwenye safari ya kuelekea kwenye utajiri ambayo hata mimi ninayo ni lazima ufanye kile unachotafuta, kionekane kinawezekana kwako, weka malengo yatakayokufanya uendelee mbele zaidi kila siku.


2. Kuwa na mipango ya uhakika.
Kama una nia kweli ya kutoka kweli kwenye umaskini ulionao, hakikisha pia una mipango ya uhakika ya kukutoa pale ulipo. Kama unataka kufanya kitu fulani, tafuta njia itakayokutoa na hasa tafuta mtu mwingine aliyewahi kufanikisha jambo hilo unalotaka kulifanya.

Weka mipango ya uhakika na inayowezekana kwako kuifikia. Jifunze haya yote kwa wale waliofanikiwa zaidi yako. Unapokuwa na mipango ya uhakika inakuwa ni rahisi sana kwako kuifatilia na kiutekeleza. Acha kupanga  mipango yako bila ya kuifatilia, ipange mipango yako kisha uifatile. Ikiwa huwezi kufatilia mipango yako nani ataifatilia?  

3. Jifunze kutokukata tamaa mapema.
Hii ni njia muhimu sana kwako ya kukufanya wewe kuwa tajiri na kukutoa kwenye umaskini ulionao. Ukiwa na uwezo wa kupambana na vikwazo, ndicho kitu kitakachokufanya ufanikiwe zaidi, na si kukata tamaa na kuacha. Kila safari ya mafanikio ina changamoto zake na vikwazo vyake, hivyo inabidi kukabiliana navyo.

Utaweza kufika kule unakotaka , ikiwa utakuwa uko tayari kupambana na vikwazo vitakavyotokea njiani. Vikwazo vyote ni nafasi ya kufanikiwa kama utajifunza kitu kwenye hivyo vikwazo au matatizo yanayokuzunguka.

4. Jifunze kufanyia kazi ndoto zako kila siku.
Hii iko wazi kabisa ikiwa utaendelea kufikiria tu, unalofikiria litaendelea milele kubaki kwenye fikra zako na si zaidi. Ni lazima ufanye mambo kwa vitendo ili uweze kujikwamua na umaskini. Unatakiwa kuanzia mahali fulani hasa pale ulipo.   
                                                                                                                                     Mpaka utakapoanza ndipo utakapopata matokeo yatakayokusaidia kuweka misingi bora na mwelekeo wako. Ndege ni lazima ianze kwa kuruka inapofika hewani huanza kujiweka sawa ili upate mwelekeo mzuri wa kule inakokwenda. 

Ni lazima uanze na mahala fulani popote, si lazima iwe mahala maalumu kama unavyofikiri, wewe anza tu kufanyia kazi ndoto zako mambo mengine yatajipanga mbele ya safari. Acha kusita sita fanyia kazi ndoto zako ili ufanikishe kile unacholenga.

5. Jifunze kuwa na bajeti maalumu katika maisha yako.
Unapokuwa na bajeti hii itakusaidia wewe kuwa na taarifa nyingi za matumizi na mapato ya pesa zako binafsi na za biashara zako. Ikiwa kila siku unaishi maisha ya kutoweka kumbukumbu hiyo itakusababishia kutojua wakati unapopoteza fedha bila ya sababu hadi  hali yako itakapokuwa mbaya zaidi. 

Jijengee utaratibu wa kujiwekea bajeti hii itakufanya hautatumia pesa hovyo na hizo pesa utakazozotunza zitakusaidia sana katika kuwekeza pale zitakapokuwa nyingi na hatimaye zitakutoa kwenye umaskini.

6. Jijengee tabia ya kijiendeleza zaidi.
Ni watu wachache sana ambao huwa na tabia ya kujiendeleza kwa kujisomea mara baada ya kumaliza masomo. Kama unataka kuondokana na umaskini hakikisha unasoma mambo mengi na mapya ili kukabiliana na changamoto zaidi za dunia ya sasa.

Bahati mbaya sana mfumo wetu wa elimu tulionao sasa hautusaidii sana kuhusiana na hali halisi ya maisha yetu, hivyo usifikirie kwamba kwa vile umefika chuoni, basi una kila nyenzo ya kukufanya ufanikiwe. Unatakiwa kuendelea kujifunza, watu wenye mafanikio ni watu wakujifunza sana katika maisha yao yote.

Kumbuka ukitaka kufika hadi kwenye kilele cha mafanikio unaweza endapo tu utaamua mwenyewe, hizo ndizo njia muhimu unazoweza kuzitumia kukutoa kwenye umaskini ulionao.

Kama una changamoto yoyote unaweza kunishirikisha. Nakutakia mafanikio mema na endelea kutembelea mtandao huu wa AMKA MTANZANIA kwa kujifunza mambo mengi yatakayobadilisha maisha yako.

DAIMA TUKO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.


IMANI NGWANGWALU – 0767048035/ingwangwalu@gmail.com

Posted at Tuesday, September 23, 2014 |  by Imani Ngwangwalu

Monday, September 22, 2014

Habari za leo mpenzi msomaji wa AMKA MTANZANIA, naamini uko vizuri na unaendelea na safari ya kuboresha maisha yako. Kufikia leo tarehe 22/09/2014 zimebaki siku 100 tu mwaka huu uishe. Yaani tayari tumeshakata siku 260 za mwaka huu. Swali ni je umefanya nini kwenye siku hizi 260?

Unakumbuka malengo na mipango uliyojiwekea mwaka huu 2014? Ni vingapi umetimiza? Unakumbuka malengo yako ya kila mwaka kwamba utaanzisha au kukuza biashara yako ili uondokane na matatizo ya kifedha? Umefikia wapi kwa mipango hiyo?

milliondollarhabits_detail5

Leo kaa chini na ujiulize maswali hayo na mengine mengi sana kuhusu maisha yako, ulikotoka, uliko na unakoelekea. Angalia jinsi ambavyo kila mwaka umekuwa unakuja na kupita huku wewe ukibaki vile vile. Angalia jinsi ambavyo maisha yanazidi kuwa magumu kila siku huku ukiona hakuna unachoweza kufanya. Angalia jinsi ambavyo kazi unayofanya umekuwa huipendi na inakuwa chanzo cha msongo wa mawazo kwako.

Angalia yote haya na ujiulize je hayo ndio maisha unayotaka kuendelea kuwa nayo miaka mitano, kumi na hata ishirini ijayo? Je unataka kufa na miaka 35 na kuzikwa na miaka 65?

Naamini unahitaji maisha bora zaidi, unahitaji maisha yenye maana kwako na wanaokuzunguka na unahitaji kuwa na uhuru wa kifedha, na kazi ambayo unafurahia kuifanya. Sasa yote haya yanawezekana na leo nitakupa kitu kimoja cha kukuwezesha kufanya.

Angalia, uko hapo ulipo kutokana na wewe mwenyewe. Ndio unaishi maisha unayoishi na kazi au biashara unayofanya kutokana na baadhi ya maamuzi uliyowahi kufanya kipindi cha nyuma na unayoendelea kufanya kila siku. Na maamuzi haya yanatokana na tabia ulizozitengeneza tokea unazaliwa na kukua mpaka sasa. Na tabia hizi zinatokana na mawazo unayoingiza kwenye kichwa chako.

Kwa kifupi nasema hivi; umekuwa na mawazo ambayo yamezalisha tabia na tabia hizi zimekufikisha hapo ulipo sasa. Kwa hiyo ili kuondoka hapo unahitaji kubadili mawazo unayoweka kwenye kichwa chako, kubadili tabia na hatimaye kuweza kufanya maamuzi sahihi yatakayokuletea mafanikio.

Ndio maana leo nataka nikushirikishe kitu kimoja utakachokifanya kwenye siku hizi 100 zilizobakia na uufanye mwaka 2014 kuwa mwaka wa kumbu kumbu kwenye maisha yako.

Kitu hiki nachokuambia ufanye sio kigeni kwako, nimekuwa nikikishauri kila mara ila kwa sababu moja au nyingine umekuwa hukiweki maanani. Sasa mambo yanazidi kuwa magumu kwako hivyo huna budi bali kukiweka maanani sasa.

Kitu ninachokushauri na hata kukuomba sana ukifanye ni kubadili mawazo/fikra zako, kubadili tabia zako na hatimaye kuweza kufanya maamuzi bora na sahihi kwako na kwa wengine pia. Na ili kuweza kufanya hivyo nimekuandalia kitu kizuri sana kitakachoweza kukusaidia kufanya hivyo.

Nimekuandalia kitabu kizuri ambacho kitaweza kufanya mambo hayo matatu, kukubadilisha mawazo, kukufundisha tabia za kuchukua na kukuwezesha kufanya maamuzi mazuri. Ninachokuomba ni wewe uanze kusoma kitabu hiko leo, kwa nusu saa tu utakayoitenga na kuanzia kesho uamke nusu saa kabla ya muda uliozoea kuamka na uendelee kusoma kitabu hiki. Fanya hivi kila siku kwa siku hizi 100 na kama maisha yako yataendelea kuwa magumu nitafute nikulipe nusu saa zote ulizopoteza kwa siku 100. Soma mambo unayopata kwenye kitabu hiki na anza kuyatumia kwenye maisha yako, kazi na hata biashara zako.

Kitabu ninachokushirikisha kinaitwa Million dollar habits kilichoandikwa na Brian Tracy. Ni kitabu ambacho kwa kukisoma utaweza kubadili tabia zako na kujenga tabia zitakazokuletea mafanikio, furaha na afya njema. Kitabu hiki kimeandikwa kwa mfumo ambao unaweza kukisoma vizuri sana kwani kina vipengele vidogo vidogo.

Kwa wale ambao tayari ni wanachama wa AMKA MTANZANIA bonyeza maandishi haya ya kitabu Million dollar habits na utaweza kukipakua na kuanza kukisoma(kama unasoma kwenye blog nenda kwenye email yako).

Kama bado hujawa mwanachama bonyeza hapa na uweke email yako na ujiunge kisha utatumiwa email yenye kitabu hiki na vingine vitatu.

Umeishi miaka mingi sasa bila ya kufanya jambo lolote la kuweza kukubadili kabisa wewe. Naomba basi utumie siku hizi 100 tu kusoma na kutumia hayo unayoyasoma kwenye kitabu hiko na kama ukiona hayana maana yoyte kwenye maisha yako basi rudi kwenye maisha yako ya kawaida.

Nakutakia kila la kheri kwenye safari ya kuboresha maisha yako. Napenda sana maisha yako yawe bora kwa sababu najua uwezo wa kuyaboresha unao. Na ndio maana nakusisitiza na kukuomba uchukua hatua hii ndogo kuanza kubadili maisha yako.

TUKO PAMOJA, TUTAKUTANA KILELENI.

PS.

Kwa wale ambao ni wanachama wa KISIMA CHA MAARIFA na ambao waliomba kuwepo kwenye kujenga tabia ya kuamka asubuhi na kujisomea kitabu tunatumia kitabu hiki na zoezi limeanza leo. Kama na wewe ungependa kupata nafasi hii, bonyeza maandishi haya kupata utaratibu wa kujiunga na kisima cha maarifa na ujiunge kwa GOLD MEMBER ili kuweza kuzitumia siku hizi 100 vizuri.

Zimebaki Siku 100 Mwaka 2014 Uishe, Fanya Kitu Hiki Kimoja Unufaike Na Siku Hizi 100.

Habari za leo mpenzi msomaji wa AMKA MTANZANIA, naamini uko vizuri na unaendelea na safari ya kuboresha maisha yako. Kufikia leo tarehe 22/09/2014 zimebaki siku 100 tu mwaka huu uishe. Yaani tayari tumeshakata siku 260 za mwaka huu. Swali ni je umefanya nini kwenye siku hizi 260?

Unakumbuka malengo na mipango uliyojiwekea mwaka huu 2014? Ni vingapi umetimiza? Unakumbuka malengo yako ya kila mwaka kwamba utaanzisha au kukuza biashara yako ili uondokane na matatizo ya kifedha? Umefikia wapi kwa mipango hiyo?

milliondollarhabits_detail5

Leo kaa chini na ujiulize maswali hayo na mengine mengi sana kuhusu maisha yako, ulikotoka, uliko na unakoelekea. Angalia jinsi ambavyo kila mwaka umekuwa unakuja na kupita huku wewe ukibaki vile vile. Angalia jinsi ambavyo maisha yanazidi kuwa magumu kila siku huku ukiona hakuna unachoweza kufanya. Angalia jinsi ambavyo kazi unayofanya umekuwa huipendi na inakuwa chanzo cha msongo wa mawazo kwako.

Angalia yote haya na ujiulize je hayo ndio maisha unayotaka kuendelea kuwa nayo miaka mitano, kumi na hata ishirini ijayo? Je unataka kufa na miaka 35 na kuzikwa na miaka 65?

Naamini unahitaji maisha bora zaidi, unahitaji maisha yenye maana kwako na wanaokuzunguka na unahitaji kuwa na uhuru wa kifedha, na kazi ambayo unafurahia kuifanya. Sasa yote haya yanawezekana na leo nitakupa kitu kimoja cha kukuwezesha kufanya.

Angalia, uko hapo ulipo kutokana na wewe mwenyewe. Ndio unaishi maisha unayoishi na kazi au biashara unayofanya kutokana na baadhi ya maamuzi uliyowahi kufanya kipindi cha nyuma na unayoendelea kufanya kila siku. Na maamuzi haya yanatokana na tabia ulizozitengeneza tokea unazaliwa na kukua mpaka sasa. Na tabia hizi zinatokana na mawazo unayoingiza kwenye kichwa chako.

Kwa kifupi nasema hivi; umekuwa na mawazo ambayo yamezalisha tabia na tabia hizi zimekufikisha hapo ulipo sasa. Kwa hiyo ili kuondoka hapo unahitaji kubadili mawazo unayoweka kwenye kichwa chako, kubadili tabia na hatimaye kuweza kufanya maamuzi sahihi yatakayokuletea mafanikio.

Ndio maana leo nataka nikushirikishe kitu kimoja utakachokifanya kwenye siku hizi 100 zilizobakia na uufanye mwaka 2014 kuwa mwaka wa kumbu kumbu kwenye maisha yako.

Kitu hiki nachokuambia ufanye sio kigeni kwako, nimekuwa nikikishauri kila mara ila kwa sababu moja au nyingine umekuwa hukiweki maanani. Sasa mambo yanazidi kuwa magumu kwako hivyo huna budi bali kukiweka maanani sasa.

Kitu ninachokushauri na hata kukuomba sana ukifanye ni kubadili mawazo/fikra zako, kubadili tabia zako na hatimaye kuweza kufanya maamuzi bora na sahihi kwako na kwa wengine pia. Na ili kuweza kufanya hivyo nimekuandalia kitu kizuri sana kitakachoweza kukusaidia kufanya hivyo.

Nimekuandalia kitabu kizuri ambacho kitaweza kufanya mambo hayo matatu, kukubadilisha mawazo, kukufundisha tabia za kuchukua na kukuwezesha kufanya maamuzi mazuri. Ninachokuomba ni wewe uanze kusoma kitabu hiko leo, kwa nusu saa tu utakayoitenga na kuanzia kesho uamke nusu saa kabla ya muda uliozoea kuamka na uendelee kusoma kitabu hiki. Fanya hivi kila siku kwa siku hizi 100 na kama maisha yako yataendelea kuwa magumu nitafute nikulipe nusu saa zote ulizopoteza kwa siku 100. Soma mambo unayopata kwenye kitabu hiki na anza kuyatumia kwenye maisha yako, kazi na hata biashara zako.

Kitabu ninachokushirikisha kinaitwa Million dollar habits kilichoandikwa na Brian Tracy. Ni kitabu ambacho kwa kukisoma utaweza kubadili tabia zako na kujenga tabia zitakazokuletea mafanikio, furaha na afya njema. Kitabu hiki kimeandikwa kwa mfumo ambao unaweza kukisoma vizuri sana kwani kina vipengele vidogo vidogo.

Kwa wale ambao tayari ni wanachama wa AMKA MTANZANIA bonyeza maandishi haya ya kitabu Million dollar habits na utaweza kukipakua na kuanza kukisoma(kama unasoma kwenye blog nenda kwenye email yako).

Kama bado hujawa mwanachama bonyeza hapa na uweke email yako na ujiunge kisha utatumiwa email yenye kitabu hiki na vingine vitatu.

Umeishi miaka mingi sasa bila ya kufanya jambo lolote la kuweza kukubadili kabisa wewe. Naomba basi utumie siku hizi 100 tu kusoma na kutumia hayo unayoyasoma kwenye kitabu hiko na kama ukiona hayana maana yoyte kwenye maisha yako basi rudi kwenye maisha yako ya kawaida.

Nakutakia kila la kheri kwenye safari ya kuboresha maisha yako. Napenda sana maisha yako yawe bora kwa sababu najua uwezo wa kuyaboresha unao. Na ndio maana nakusisitiza na kukuomba uchukua hatua hii ndogo kuanza kubadili maisha yako.

TUKO PAMOJA, TUTAKUTANA KILELENI.

PS.

Kwa wale ambao ni wanachama wa KISIMA CHA MAARIFA na ambao waliomba kuwepo kwenye kujenga tabia ya kuamka asubuhi na kujisomea kitabu tunatumia kitabu hiki na zoezi limeanza leo. Kama na wewe ungependa kupata nafasi hii, bonyeza maandishi haya kupata utaratibu wa kujiunga na kisima cha maarifa na ujiunge kwa GOLD MEMBER ili kuweza kuzitumia siku hizi 100 vizuri.

Posted at Monday, September 22, 2014 |  by Makirita Amani

Friday, September 19, 2014

Wiki chache zilizopita tuliweka makala ya kijana wa kitanzania aliyeanza biashara na mtaji wa milioni nne na baada ya miaka mitatu ana zaidi ya milioni mia moja. Kama hukupata nafasi ya kusoma makala hiyo bonyeza hayo maandishi.

Katika makala ile tulipata kwa ufupi historia ya John Matiku na niliahidi kwamba John ataendelea kutushirikisha mbinu mbalimbali alizotumia kufikia mafanikio haya makubwa. Kwa ahadi hiyo, leo unapata makala moja wapo na nyingine zitaendelea kukujia hapa hapa AMKA MTANZANIA hivyo endelea kutembelea kila siku.

Leo John anatushirikisha jinsi ubunifu kidogo ulivyobadili mwelekeo wa biashara yake.

Ndio nasubutu kusema ni ubunifu kidogo kwakua nilicho kibuni kipo! Kama nilivyoeleza kwenye makala yangu ya kwanza, kuwa mwanzo biashara ilikua ngumu sana na ugumu huo ukageuka fursa ya soko kubwa lenye wateja marafiki ambao tunasafiri pamoja mpaka leo. Leo ninakusudia kukueleza wazo zima lilivyoanza. Hii ndio siri ya kazi na biashara nyngi duniani, UBUNIFU, na wamiliki wengi hawawezi kuisema siri hii maana wanaamini wakikwambia na wewe utafanya kama wao. Lakini mtazamo wangu sio huo ndio maana hapa nimeamua kukueleza siri hii ya kunitoa 4.6m hadi 100M.

magori

Nilipoona hali ni mbaya na nilicho nacho mkononi ni bidhaa hizo ambazo thamani yake ni hyo hapo juu nilifikili mbinu mbadala ya kuziuza kwa wateja. Nilijiuliza maswali yafuataya  kabla ya kuamua kufanyia kazi ubunifu wangu;

1. Je bidhaa zangu ni mbaya kiasi kwamba zisinunuliwe?
2. kauli yangu haitoshi kumshawishi mteja anunue?
3. Nini kinachozuia wateja wanaouliza bei na kufanya “window shopping” dukani kutonunua?

Nikajijibu mwenyewe kua bidhaa zinahtajika na ushawishi wa wateja ninao, isipokua huenda wateja hawajaniamini. Na zaidi huenda wengi wao hawana fedha kipindi wanapolitembelea duka langu. Ndipo nikaamua kuja na wazo la kuwakopesha kwa masharti nafuu nikiwa na malengo mawili kichwani;
1.kusaidia upatikanaji wa mzunguko kwenyebiashara

2.kujijengea wateja wa kudumu wa bidhaa zangu.

Malengo ambayo yote yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana.

KUKOPESHA SI UBUNIFU MKUBWA maana sote tunajua kuwa mikopo ya vifaa ipo na zipo kampuni zilizosajiliwa rasmi kutoa mikopo na ndio maana nasema ni UBUNIFU KIDOGO TU.

Kwangu tofauti na watu wengi walivyo "ubunfu ni mpango utakaotekelezwa na kumletea mtu ukombozi wa athari zinazomzonga yeye na wenzake. Hivyo ubunifu hauna maana yoyote kama haujawekwa kwenye matendo ukatoa matunda yanayokusudiwa"

Hivyo baada ya kuliafiki wazo hilo ilinibidi kuandaa mpango wa kulitekeleza wazo hilo mara moja ilinibidi kuchangua watu nitakao anza nao na mbinu za kuwakopesha ili wanilipe kwa uamifu bila kuingia gharama kubwa za kisheria na za kumdai mteja. Hivyo niliamua kuandaa mpango wa jinsi gani nitawatambua wateja wangu na nitawafikishiaje taarifa lakin pia nitawakopeshaje kile wanachokitaka na watanijlipaje muda utakapowadia wakunilipa. BAADA ya hapo nikatekeleza mpango wangu hatua kwa hatua na ikanisaidia kufikia hapa leo.

Mwisho naomba ujue kua BIASHARA lazima ibadilike kulingana na hali, hauwezi kufanikiwa kwa kulazimisha mfumo huohuo ulionao si lazma njia hiyohiyo waliyopita wengine ndio na wewe uipite weka ubunifu kidogo tu! Na utaona matokeo Makubwa na usioyatalajia.

Nakutakia kila la kheri kwenye mafanikio ya biashara yako.

TUKO PAMOJA.

JOHN; Ubunifu Kidogo Tu Ulivyogeuza Muelekeo Wa Biashara Yangu.

Wiki chache zilizopita tuliweka makala ya kijana wa kitanzania aliyeanza biashara na mtaji wa milioni nne na baada ya miaka mitatu ana zaidi ya milioni mia moja. Kama hukupata nafasi ya kusoma makala hiyo bonyeza hayo maandishi.

Katika makala ile tulipata kwa ufupi historia ya John Matiku na niliahidi kwamba John ataendelea kutushirikisha mbinu mbalimbali alizotumia kufikia mafanikio haya makubwa. Kwa ahadi hiyo, leo unapata makala moja wapo na nyingine zitaendelea kukujia hapa hapa AMKA MTANZANIA hivyo endelea kutembelea kila siku.

Leo John anatushirikisha jinsi ubunifu kidogo ulivyobadili mwelekeo wa biashara yake.

Ndio nasubutu kusema ni ubunifu kidogo kwakua nilicho kibuni kipo! Kama nilivyoeleza kwenye makala yangu ya kwanza, kuwa mwanzo biashara ilikua ngumu sana na ugumu huo ukageuka fursa ya soko kubwa lenye wateja marafiki ambao tunasafiri pamoja mpaka leo. Leo ninakusudia kukueleza wazo zima lilivyoanza. Hii ndio siri ya kazi na biashara nyngi duniani, UBUNIFU, na wamiliki wengi hawawezi kuisema siri hii maana wanaamini wakikwambia na wewe utafanya kama wao. Lakini mtazamo wangu sio huo ndio maana hapa nimeamua kukueleza siri hii ya kunitoa 4.6m hadi 100M.

magori

Nilipoona hali ni mbaya na nilicho nacho mkononi ni bidhaa hizo ambazo thamani yake ni hyo hapo juu nilifikili mbinu mbadala ya kuziuza kwa wateja. Nilijiuliza maswali yafuataya  kabla ya kuamua kufanyia kazi ubunifu wangu;

1. Je bidhaa zangu ni mbaya kiasi kwamba zisinunuliwe?
2. kauli yangu haitoshi kumshawishi mteja anunue?
3. Nini kinachozuia wateja wanaouliza bei na kufanya “window shopping” dukani kutonunua?

Nikajijibu mwenyewe kua bidhaa zinahtajika na ushawishi wa wateja ninao, isipokua huenda wateja hawajaniamini. Na zaidi huenda wengi wao hawana fedha kipindi wanapolitembelea duka langu. Ndipo nikaamua kuja na wazo la kuwakopesha kwa masharti nafuu nikiwa na malengo mawili kichwani;
1.kusaidia upatikanaji wa mzunguko kwenyebiashara

2.kujijengea wateja wa kudumu wa bidhaa zangu.

Malengo ambayo yote yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana.

KUKOPESHA SI UBUNIFU MKUBWA maana sote tunajua kuwa mikopo ya vifaa ipo na zipo kampuni zilizosajiliwa rasmi kutoa mikopo na ndio maana nasema ni UBUNIFU KIDOGO TU.

Kwangu tofauti na watu wengi walivyo "ubunfu ni mpango utakaotekelezwa na kumletea mtu ukombozi wa athari zinazomzonga yeye na wenzake. Hivyo ubunifu hauna maana yoyote kama haujawekwa kwenye matendo ukatoa matunda yanayokusudiwa"

Hivyo baada ya kuliafiki wazo hilo ilinibidi kuandaa mpango wa kulitekeleza wazo hilo mara moja ilinibidi kuchangua watu nitakao anza nao na mbinu za kuwakopesha ili wanilipe kwa uamifu bila kuingia gharama kubwa za kisheria na za kumdai mteja. Hivyo niliamua kuandaa mpango wa jinsi gani nitawatambua wateja wangu na nitawafikishiaje taarifa lakin pia nitawakopeshaje kile wanachokitaka na watanijlipaje muda utakapowadia wakunilipa. BAADA ya hapo nikatekeleza mpango wangu hatua kwa hatua na ikanisaidia kufikia hapa leo.

Mwisho naomba ujue kua BIASHARA lazima ibadilike kulingana na hali, hauwezi kufanikiwa kwa kulazimisha mfumo huohuo ulionao si lazma njia hiyohiyo waliyopita wengine ndio na wewe uipite weka ubunifu kidogo tu! Na utaona matokeo Makubwa na usioyatalajia.

Nakutakia kila la kheri kwenye mafanikio ya biashara yako.

TUKO PAMOJA.

Posted at Friday, September 19, 2014 |  by Makirita Amani

Thursday, September 18, 2014

Wengi wetu huwa tunajikuta ni watu wa kuumia sana na kujuta hasa mambo yetu yanapokataa na kwenda kinyume tulivyotarajia. Hiki huwa ni kipindi kigumu sana kwa wengi, ambacho huwafanya wengi wahisi kama vile maisha hawana tena, wakati uwezo wa kubadili hali hiyo unakuwa upo.
 
Unapokutana na hali hii inakuwa ni muhimu sana kwako wewe ukumbuke vitu muhimu vitakavyoweza kukusaidia kusonga mbele na safari ya mafanikio uliyonayo la sivyo unaweza ukajikuta unakata tamaa katika maisha yako.
(SomaVitu muhimu unavyotakiwa kukumbuka wakati mambo yako yanapokwenda hovyo )

Na ili kufanikiwa tena katika kipindi hiki kigumu kwako vipo vitu ambavyo hutakiwi wewe kuvifanya kabisa la sivyo, utajikuta unaharibu vitu vingi sana kama utachukua hatua ya kufanya vitu hivi katika kipindi ambacho mambo yako yanakwenda vibaya. Unatakiwa kuwa makini na mtulivu kutofanya vitu hivi kwani kila kitu kinawezekana kubadilika katika maisha yako endapo utatulia.

Vifuatavyo ni vitu muhimu usivyotakiwa kuvifanya wakati mambo yako yanapokwenda vibaya:-

1. Acha kukata tamaa.
Hiki ni kipindi ambacho kutakiwi kukata tamaa. Matatizo uliyonayo hayamanishi sasa huo ndio mwisho wa  Dunia au kila kitu ndo basi katika maisha yako. Unao uwezo wa kubadilisha maisha yako tena kwani zipo fursa nyingi sana ambazo zipo na zinaweza kukufanikisha tena. Anza kuweka mipango yako upya kwa ajili ya baadae badala ya kukata tamaa na kutulia tu. 

Tambua hakuna njia rahisi ya kuelekea kwenye mafanikio. Unatakiwa kujikaza, kuwa na roho ya ujasiri na kujiamini zaidi ili kufanikiwa. Ukikata tamaa maisha yako hakuna tena wa kuyaokoa hapo ndio utakuwa mwisho wako. Upo kwenye mapito tu hujakosea wala kuchelewa katika maisha yako, jipe moyo na songa mbele. 


2. Acha kuficha sana ukweli wa tatizo ulilonalo.
Watu wengi wanapokuwa katika kipindi cha matatizo mara nyingi huwa ni watu wa kujificha na kushindwa kuomba msaada hata wa mawazo kwa watu ambao wana uwezo wa kuwasaidia kabisa.

Kama upo katika wakati mgumu ambao mambo yako unaona yanaenda hovyo hiki ni kipindi ambacho unatakiwa upate msaada mzuri wa ushauri lakini kwa watu ambao wako makini na maisha sio kila mtu. Tafuta mtu ambaye ana uwezo wa kukupa mwanga wa nini cha kufanya katika kipindi chote ambacho upo kwenye wakati mgumu.

3. Acha kufikiria sana juu ya tatizo lililokupata.
Watu wengi wana kawaida ya kufikiri sana juu ya matatizo yao yaliyowapata badala ya kukaa chini kutafuta njia mpya ya kutatua tatizo. Kama una tabia hii nakupa ushauri achana nayo maana itakufanya ushindwe kusonga mbele zaidi.

Ni muhimu kutambua kuwa sisi tulivyo sasa ni matokeo ya mawazo yetu tuliyoyawaza katika  kipindi cha nyuma. Hiyo ina maana kuwa kama utaendelea kuwaza tatizo lako kitakachokupata ni kwamba utaendelea kuwa na matatizo katika maisha yako siku zote. Hauna uwezo wa kubadilisha jana iliyopita, weka mikakati mipya ya kufanikiwa zaidi.

4. Acha kutafuta sana taarifa hasi.
Unapokuwa katika kipindi cha matatizo uliyonayo, hii ni kipindi muhimu kwako ambacho unatakiwa uepuke kutafuta taarifa hasi zaidi. Jifunze sana kutafuta taarifa chanya, taarifa sahihi zitakazo kusaidia kutatua tatizo lako linalokukabili.

Acha kutafuta mchawi nje ya wewe mwenyewe, kumbuka kuna wakati sisi wenyewe tunakuwa tunahusika sana na matatizo yetu kuliko watu wa nje kama ambavyo tunakuwa tunafikiri. Jiulize mwenyewe unahusika kwa kiasi gani na tatizo ulilonalo.

5. Acha kutafuta majibu ya tatizo lako kwa pamoja.
Ni kweli unaweza ukawa upo kwenye matatizo, lakini jifunze kutotafuta majibu yote kwa mara moja juu ya tatizo lako. Kama utafanya hivyo hii itakufanya uwaze sana na kuna uwezekano mkubwa unaweza kushindwa kupata majibu sahihi.
Sikwambii uache kabisa kutafuta majibu ya tatizo ulilonalo hapana, jipe muda wa kutafuta au kushughulikia tatizo lako kwa usahihi. Hii itakusaidia kujua vizuri kama ni uzembe umetokea wapi, kama ni hasara imepotokea wapi? Utafanikiwa kwa hili endapo utajipa muda wa kutatua tatizo lako kwa polepole.

6. Acha kuogopa sana.
Haijalishi ni kitu gani au tatizo gani ulilonalo, habari njema kwako ni kwamba una uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa katika maisha yako. Kama uwezo huu wa kufanya mabadiliko unao acha kuogopa sana anza kufanya mambo yako kwa upya tena. Jipange na endelea kufata mipango na malengo yako kama kawaida.

Kuogopa sana eti kwa sababu mambo yako hayaendi vizuri hiyo haitakusaidia kitu zaidi ya kukurudisha nyuma. Watu wote wenye mafanikio wanatabia moja muhimu sana hawaogopi wala hawachoki kujituma. Hakikisha unafata ndoto zako bila woga utafanikiwa.

Hivyo ndivyo vitu muhimu kwako usivyotakiwa kufanya wakati mambo yako yanapokwenda vibaya. Nakutakia mafanikio mema katika safari yako ya maisha. Ansante kwa kutembelea mandao huu wa AMKA MTANZANIA na karibu sana.

DAIMA TUKO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.

IMANI NGWANGWALU – 0767048035/ingwangwalu@gmail.comVitu Muhimu Usivyotakiwa Kufanya Wakati Mambo Yako Yanapokwenda Vibaya.

Wengi wetu huwa tunajikuta ni watu wa kuumia sana na kujuta hasa mambo yetu yanapokataa na kwenda kinyume tulivyotarajia. Hiki huwa ni kipindi kigumu sana kwa wengi, ambacho huwafanya wengi wahisi kama vile maisha hawana tena, wakati uwezo wa kubadili hali hiyo unakuwa upo.
 
Unapokutana na hali hii inakuwa ni muhimu sana kwako wewe ukumbuke vitu muhimu vitakavyoweza kukusaidia kusonga mbele na safari ya mafanikio uliyonayo la sivyo unaweza ukajikuta unakata tamaa katika maisha yako.
(SomaVitu muhimu unavyotakiwa kukumbuka wakati mambo yako yanapokwenda hovyo )

Na ili kufanikiwa tena katika kipindi hiki kigumu kwako vipo vitu ambavyo hutakiwi wewe kuvifanya kabisa la sivyo, utajikuta unaharibu vitu vingi sana kama utachukua hatua ya kufanya vitu hivi katika kipindi ambacho mambo yako yanakwenda vibaya. Unatakiwa kuwa makini na mtulivu kutofanya vitu hivi kwani kila kitu kinawezekana kubadilika katika maisha yako endapo utatulia.

Vifuatavyo ni vitu muhimu usivyotakiwa kuvifanya wakati mambo yako yanapokwenda vibaya:-

1. Acha kukata tamaa.
Hiki ni kipindi ambacho kutakiwi kukata tamaa. Matatizo uliyonayo hayamanishi sasa huo ndio mwisho wa  Dunia au kila kitu ndo basi katika maisha yako. Unao uwezo wa kubadilisha maisha yako tena kwani zipo fursa nyingi sana ambazo zipo na zinaweza kukufanikisha tena. Anza kuweka mipango yako upya kwa ajili ya baadae badala ya kukata tamaa na kutulia tu. 

Tambua hakuna njia rahisi ya kuelekea kwenye mafanikio. Unatakiwa kujikaza, kuwa na roho ya ujasiri na kujiamini zaidi ili kufanikiwa. Ukikata tamaa maisha yako hakuna tena wa kuyaokoa hapo ndio utakuwa mwisho wako. Upo kwenye mapito tu hujakosea wala kuchelewa katika maisha yako, jipe moyo na songa mbele. 


2. Acha kuficha sana ukweli wa tatizo ulilonalo.
Watu wengi wanapokuwa katika kipindi cha matatizo mara nyingi huwa ni watu wa kujificha na kushindwa kuomba msaada hata wa mawazo kwa watu ambao wana uwezo wa kuwasaidia kabisa.

Kama upo katika wakati mgumu ambao mambo yako unaona yanaenda hovyo hiki ni kipindi ambacho unatakiwa upate msaada mzuri wa ushauri lakini kwa watu ambao wako makini na maisha sio kila mtu. Tafuta mtu ambaye ana uwezo wa kukupa mwanga wa nini cha kufanya katika kipindi chote ambacho upo kwenye wakati mgumu.

3. Acha kufikiria sana juu ya tatizo lililokupata.
Watu wengi wana kawaida ya kufikiri sana juu ya matatizo yao yaliyowapata badala ya kukaa chini kutafuta njia mpya ya kutatua tatizo. Kama una tabia hii nakupa ushauri achana nayo maana itakufanya ushindwe kusonga mbele zaidi.

Ni muhimu kutambua kuwa sisi tulivyo sasa ni matokeo ya mawazo yetu tuliyoyawaza katika  kipindi cha nyuma. Hiyo ina maana kuwa kama utaendelea kuwaza tatizo lako kitakachokupata ni kwamba utaendelea kuwa na matatizo katika maisha yako siku zote. Hauna uwezo wa kubadilisha jana iliyopita, weka mikakati mipya ya kufanikiwa zaidi.

4. Acha kutafuta sana taarifa hasi.
Unapokuwa katika kipindi cha matatizo uliyonayo, hii ni kipindi muhimu kwako ambacho unatakiwa uepuke kutafuta taarifa hasi zaidi. Jifunze sana kutafuta taarifa chanya, taarifa sahihi zitakazo kusaidia kutatua tatizo lako linalokukabili.

Acha kutafuta mchawi nje ya wewe mwenyewe, kumbuka kuna wakati sisi wenyewe tunakuwa tunahusika sana na matatizo yetu kuliko watu wa nje kama ambavyo tunakuwa tunafikiri. Jiulize mwenyewe unahusika kwa kiasi gani na tatizo ulilonalo.

5. Acha kutafuta majibu ya tatizo lako kwa pamoja.
Ni kweli unaweza ukawa upo kwenye matatizo, lakini jifunze kutotafuta majibu yote kwa mara moja juu ya tatizo lako. Kama utafanya hivyo hii itakufanya uwaze sana na kuna uwezekano mkubwa unaweza kushindwa kupata majibu sahihi.
Sikwambii uache kabisa kutafuta majibu ya tatizo ulilonalo hapana, jipe muda wa kutafuta au kushughulikia tatizo lako kwa usahihi. Hii itakusaidia kujua vizuri kama ni uzembe umetokea wapi, kama ni hasara imepotokea wapi? Utafanikiwa kwa hili endapo utajipa muda wa kutatua tatizo lako kwa polepole.

6. Acha kuogopa sana.
Haijalishi ni kitu gani au tatizo gani ulilonalo, habari njema kwako ni kwamba una uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa katika maisha yako. Kama uwezo huu wa kufanya mabadiliko unao acha kuogopa sana anza kufanya mambo yako kwa upya tena. Jipange na endelea kufata mipango na malengo yako kama kawaida.

Kuogopa sana eti kwa sababu mambo yako hayaendi vizuri hiyo haitakusaidia kitu zaidi ya kukurudisha nyuma. Watu wote wenye mafanikio wanatabia moja muhimu sana hawaogopi wala hawachoki kujituma. Hakikisha unafata ndoto zako bila woga utafanikiwa.

Hivyo ndivyo vitu muhimu kwako usivyotakiwa kufanya wakati mambo yako yanapokwenda vibaya. Nakutakia mafanikio mema katika safari yako ya maisha. Ansante kwa kutembelea mandao huu wa AMKA MTANZANIA na karibu sana.

DAIMA TUKO PAMOJA MPAKA MAISHA YAKO YAIMARIKE.

IMANI NGWANGWALU – 0767048035/ingwangwalu@gmail.comPosted at Thursday, September 18, 2014 |  by Imani Ngwangwalu

Google Plus Followers

My Blog List

AddThis Smart Layers

Followers

© 2013 AMKA MTANZANIA. WP Theme-junkie converted by BloggerTheme9
Blogger templates | Distributed By: BloggerBulk Proudly Powered by Blogger.
back to top